Architektura krajobrazu – studia podyplomowe

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej i Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej organizują 13. edycję Studiów Podyplomowych Architektura Krajobrazu (2016-2018).

Celem tych studiów jest nauka projektowania i urządzania terenów zieleni i wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych zgodnego ze współczesnymi tendencjami i standardami. W trakcie zajęć uczestnicy studiów:

* zdobywają wiedzę planistyczną potrzebną do projektowania założeń ogrodowych, parkowych, publicznych placów i skwerów miejskich, oraz planowania i ochrony krajobrazu w skali szerszej skali (miasta / sołectwa, gminy, mikroregionu), poznają zasady projektowania opartego na racjonalnych przesłankach wynikających ze studiów i analiz studiów i analiz środowiska;

* opanowują wiedzę przyrodniczą niezbędną dla prawidłowego doboru roślin oraz pielęgnacji ogrodów i parków;

* zapoznają się z podstawami wiedzy technicznej i technologicznej oraz organizacyjno-prawnej związanej z urządzaniem terenów zieleni;

* uzyskują podstawy wiedzy historyczno-konserwatorskiej pozwalającej rozpoznawać i prawidłowo adaptować kulturowe wartości krajobrazu;

* zdobywają umiejętność sporządzania kompletnych opracowań projektowych.

Studia są adresowane do absolwentów wydziałów i kierunków architektonicznych lub projektowych (budownictwo, ASP) oraz wydziałów i kierunków rolno-leśnych lub przyrodniczych. Wielu z nich po kończeniu naszych studiów cieszy się znacznymi sukcesami zawodowymi i pozostaje w kontakcie z uczelnią. Okazją do spotkań są częste seminaria wyjazdowe.
więcej informacji o studium na stronie Centrum Kształcenia Ustawicznego

Przebieg studiów
Studia trwają cztery semestry, od października 2016 do czerwca 2018 roku, obejmują 428 godzin lekcyjnych przeznaczonych na wykłady, ćwiczenia projektowe i seminaria. Zajęcia odbywają się w soboty, w godzinach 9.15 do 17.00, w siedzibie Wydziału Architektury (Wrocław, ul. B. Prusa 53/55) oraz w terenie (Ogród Botaniczny oraz wrocławskie parki miejskie i przestrzenie publiczne, także historyczne i współczesne realizacje poza Wrocławiem – w ramach zajęć wyjazdowych). Planuje się prowadzenie w semestrze pierwszym „zajęć wyrównawczych”, osobno dla absolwentów studiów „przyrodniczych”, osobno dla absolwentów kierunków „projektowych” (o ile grupa uczestników takich zajęć będzie liczyła co najmniej 5 osób).

Informacje nt. rekrutacji,
dostępne są na stronie Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej

Program studiów, informacje o wykładowcach oraz materiały dla słuchaczy dostępne są na kolejnej podstronie.

Historia Studium Architektury Krajobrazu

Z inicjatywy pracowników Zakładu, w 1993 roku Rada Wydział Architektury utworzyła dwuletnie Podyplomowe Studium Architektury Krajobrazu, którego kolejne ponawiane i udoskonalane edycje ukończyło już blisko 200 absolwentów. W miarę gromadzenia doświadczeń kształtował się obecny zespół dydaktyczny, obejmujący specjalistów zarówno z kilku wrocławskich uczelni, jak i ze sfery zawodowej.

Wykaz studiów podyplomowych w zakresie Architektury Krajobrazu
zorganizowanych na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

Lata,   Edycja,   Kierownik Studium
2014/15 – 2015/16, XII edycja, Artur Kwaśniewski
2012/13 – 2013/14, XI edycja, Artur Kwaśniewski
2010/11 – 2011/12, X edycja, Artur Kwaśniewski
2008/9 – 2009/10, IX edycja, Artur Kwaśniewski
2006/7 – 2007/8, VIII edycja, Artur Kwaśniewski
2004/5 – 2005/6, VII edycja, Artur Kwaśniewski
2002/3 – 2003/4, VI edycja, Artur Kwaśniewski
2001/2 – 2002/3, V edycja, Alina Drapella-Hermansdorfer
2000/1 – 2001/2, IV edycja, Artur Kwaśniewski
1999/0 – 2000/1, III edycja, Alina Drapella-Hermansdorfer
1996/7 – 1997/8, II edycja, Alina Drapella-Hermansdorfer
1993/4 – 1994/5, I edycja, Alina Drapella-Hermansdorfer