Materiały dla studentów PSAK

Skrypt z przedmiotu Projektowanie

Polecane e-publikacje dla słuchaczy Podyplomowego Studium Architektury Krajobrazy:

CORK RURAL DESIGN GUIDE: Building a New House in the Countryside, COLIN BUCHANAN AND PARTNERS LTD., MIKE SHANAHAN + ASSOCIATES, ARCHITECTS

Gajda M. 2007: Zalecenia dotyczące realizacji terenów zieleni, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów Krajobrazu „Zieleń Polska” 

Grąbczewski J. [red.] 2012: Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego. Materiały ZSZP

Kania A., Mioduszewska M., Płonka P. Rabiński J. A., Skarżyński D., Walter E. Weber-Siwirska M. 2013: Zasady projektowania i wykonywania zielonych dachów i żyjacych ścian. Poradnik dla gmin. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Jak przetworzyć Miejsce. Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych (How to Turn a Place Around, tłum.: T. Jeleński, W. Kosiński) Project for Public Spaces

Tyszko-Chmielowiec P., Witkoś K. [red.] 2012, Aleje podręcznik użytkownika jak dbać o drzewa, żeby nam służyły?, FER Wrocław,

Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków. Praktyczny podręcznik.

Materiały i publikacje:
http://www.sak.org.pl/index.php/pMenuId/10

KWAŚNIEWSKI A. DWORNICZAK Ł. 2010:
Między rozumem a intuicją. Architektura krajobrazu w teorii, pracach projektowych i działaniach edukacyjnych Zakładu Kształtowania Środowiska Politechniki Wrocławskiej,
[w:] Architektura Krajobrazu 3 2010, UP we Wrocławiu, Wrocław, s. 88-93 (ISSN 1641-5159)

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa