Program studium i wykładowcy

Dokumenty do pobrania (edycja XIII):
Program studiów;
Lista kursów;
Sylwetka absolwenta.

Wykładowcy prowadzący prace dyplomowe na studium

Zajęcia będą prowadzone przez pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przez praktyków związanych zawodowo z kształtowaniem terenów zieleni. Stałą kadrę stanowią:

* dr inż. Krzysztof Bielecki z Katedry Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – prowadzi wykłady nt. podstaw fizjologii roślin;

* dr Bartosz Borczyk z Zakładu Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców Uniwersytetu Wrocławskiego – prowadzi wykład nt. ekologii najbliższego środowiska człowieka;

* dr hab. Regina Dębicz z Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – prowadzi wykłady nt. roslinoznawstwa,

* dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer prof. PWr, kierownik Zakładu Kształtowania Środowiska PWr. – prowadzi wykłady nt. kształtowania terenów zieleni;

* dr arch. krajobrazu Łukasz Dworniczak z Zakładu Kształtowania Środowiska – prowadzi wykłady nt. przepisów prawnych, kosztorysowania i prowadzenia firmy, kształtowania terenów zieleni;

* dr hab. inż. arch. Marzanna Jagiełło, prof. PWr. z Zakładu Rewaloryzacji i Konserwacji Architektury i Zieleni PWr. – prowadzi wykłady nt. zasad konserwacji i rewaloryzacji terenów zieleni;

* dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk z Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – prowadzi wykład nt. gospodarki wodnej w krajobrazie

* dr inż. arch. Artur Kwaśniewski z Zakładu Kształtowania Środowiska PWr., kierownik studiów podyplomowych Architektura Krajobrazu – prowadzi wykłady nt. podstaw styloznawstwa, historii sztuki ogrodowej, krajobrazu kulturowego, kształtowania terenów zieleni oraz zajęcia projektowe;

* dr Ewa Lenard z Zielnika Uniwersytetu Wrocławskiego – prowadzi wykłady nt. dendrologii i pielęgnacji drzew i krzewów

* prof. dr hab. inż. Marek Lorenc z Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – prowadzi wykład nt. zastosowania kamienia w architekturze krajobrazu

* dr hab. inż. arch. Leszek Maluga, prof. PWr,, kierownik Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby – prowadzi wykłady nt. podstaw kompozycji przestrzennej;

* mgr inż. Jacek Małańczuk z firmy Logis – prowadzi zajęcia nt. podstaw geodezji i kartografii;

* dr hab. Krzysztof Matkowski, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, z Katedry Ochrony Roślin – prowadzi wykłady nt. szkodników i ochrony roślin

* mgr inż. Wojciech Mazur, z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu – prowadzi wykład nt. gospodarki leśnej w krajobrazie

* dr inż. arch. Oleg Mycak z Zakładu Kształtowania Środowiska PWr. – prowadzi wykłady nt. podstaw rysunku projektowego, podstaw budownictwa ogrodowego, kształtowania terenów zieleni oraz zajęcia projektowe

* dr inż. arch. Tomasz Myczkowski z Katedry Architektury Użyteczności Publicznej i Podstaw Projektowania PWr. – prowadzi wykłady nt. nawierzchni terenowych i tzw. małej architektury;

* dr inż. arch. Paweł Ogielski, z Zakładu Kształtowania Środowiska PWr. – prowadzi zajęcia dotyczące architektury ogrodowej i kształtowania terenów zieleni

* dr hab. Beata Olszewska z Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – prowadzi wykłady nt. instalacji odwadniających i nawadniających;

* dr hab. inż. Urszula Piszcz z Katedry Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – prowadzi wykłady nt. podstaw gleboznawstwa i nawożenia;

* dr hab. inż. Klara Tomaszewska, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, z Katedry Botaniki i Ekologii Roślin – prowadzi wykłady nt. podstaw botaniki

* dr inż. arch. Przemysław Wojsznis z Katedry Architektury Mieszkaniowej (…) PWr. – prowadzi wykłady i ćwiczenia nt. wspomagania komputerowego w projektowaniu;

* dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego z Instytutu Architektury i Budownictwa – prowadzi wykłady nt. podstaw rysunku projektowego i technik graficznych.