Moduł edukacyjny Architektury Zrównoważonej. Studia magisterskie II stopień, kierunek Architektura i Urbanistyka

 

a-z
a-z

Informacje podstawowe

Moduł edukacyjny Architektura Zrównoważona (A-Z) to zestaw czterech kursów:

  1. Zrównoważone strategie urbanizacji,
  2. Projektowanie zrównoważonych jednostek strukturalnych,
  3. Architektura ekologiczna,
  4. Projektowanie parametrów środowiskowych budynków.

Każdy z kursów składa się w ujęciu semestralnym z wykładu i zajęć projektowych. Pierwsze dwa kursy odbywają się w pierwszym semestrze (letnim) a kolejne dwa w drugim semestrze (zimowym) studiów magisterskich na kierunku Architektura i Urbanistyka, Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Czym się wyróżniamy

Moduł został stworzony w celu wprowadzenia do programu nauczania problematyki zrównoważonej architektury i urbanistyki oraz metod zintegrowanego procesu projektowego.
Z tego względu zaproponowano układ kursów, w którym opracowuje się jeden projekt w różnych stopniach szczegółowości – od skali miasta do skali elementów struktury jednego budynku – równolegle poszerzając wiedzę związaną z aspektami równoważenia –  odpowiednio do każdej skali.

Dzięki takiemu rozwiązaniu:

  • poprawiamy organizację pracy studenta, integrując problematykę projektowo-badawczą i ograniczając zakres wstępnych analiz,
  • umożliwiamy bardziej wszechstronne rozwiązanie zadania projektowego poprzez kontakt z profesjonalistami-praktykami z różnych dziedzin projektowania konstrukcji i instalacji,
  • przekazujemy wiedzę nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną, dotyczącą procesu inwestycyjnego,
  • mając co tydzień do dyspozycji 6. godzinny blok zajęć projektowych, umożliwiamy wprowadzenie bardziej atrakcyjnej i jakościowo lepszej formy zajęć – warsztatów, z możliwymi zajęciami studialnymi i wyjazdowymi,

TabelaAZ_2016

Jak się zapisać

W celu wyboru modułu edukacyjnego Architektura Zrównoważona, w trakcie zapisów drogą elektroniczną, należy wybrać oba kursy:

  1. Zrównoważone strategie urbanizacji,
  2. Projektowanie zrównoważonych jednostek strukturalnych

Decydując się na moduł A-Z, student zobowiązuje się do uczestnictwa w pozostałych kursach (architektura ekologiczna, projektowanie parametrów środowiskowych budynków) co jednak nie ogranicza w żaden sposób możliwości wyboru wykładów i projektów z oferty ogólnowydziałowej (Studium wybieralne: 1W + 3P).

UWAGA: Architektura Zrównoważona to BLOK KURSÓW, niepodzielny i wymagający szczegółowego opracowania JEDNEGO projektu rozpoczętego w semestrze letnim i finalizowanego w semestrze zimowym. Zapisując się na jeden z wymienionych kursów w semestrze letnim, konieczne jest zapisanie się na drugi w tym samym semestrze, oraz kontynuowanie ich 2. kursami w semestrze zimowym kolejnego roku. 3 - plakat mini

2 - plakat mini