Eko-osiedla, eko-dzielnice

schemat 2Przedmiot: Zrównoważone jednostki strukturalne

Celem kursu jest wprowadzenie do projektowania kompaktowych eko-osiedli lub eko-dzielnic. Na bazie analiz przykładów modelowych (Messestadt Riem, EVA Lanxmer, Millennium Village i inn.), formułowane są założenia do projektu wyłonionego w pierwszej części semestru. Jest to zespół wielofunkcyjny, łączący aspekty przyrodnicze ( jak zagospodarowanie wód deszczowych), społeczne ( jak transport, miejsca pracy) i kulturowe (gospodarowanie energią), w nawiązaniu do systemów ocen LEED dla zrównoważonych społeczności. Rozwiązanie szczegółowe – o charakterze “ikony architektonicznej” – przechodzi do opracowania w następnym semestrze.

Druga część bloku projektowego Architektura Zrównoważona. Projekt w wymiarze 6 godz.. jest realizowany w zespołach 2-3 osobowych przez pół semestru na zasadach pracy warsztatowej w pracowni Zakładu Kształtowania Środowiska.

Przykładowe prace: Projekt zagospodarowania terenu Wyspy Szczytnickiej Plansza 1, Plansza 2, Plansza 3.