Miasto jako ekosystem

clips-01-300x289Zrównoważone strategie urbanizacji.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami przyszłości w zakresie kształtowania środowiska zbudowanego. Omawiane są wiodące realizacje oraz strategie rozwoju miast ze szczególnym uwzględnieniem ich nowych jednostek strukturalnych (wioska olimpijska w Londynie, wyspa rzeczna w Hamburgu, nowe centra i dzielnice Almere). Wybrane aspekty – związane z przywracaniem równowagi między środowiskiem przyrodniczym, społecznym i kulturowym w skali miasta – są rozwiązywane dla konkretnych warunków i adresatów. Wyłonione tematy rozwiązań szczegółowych przechodzą do opracowania w kolejnym projekcie.

Pierwsza część bloku projektowego Architektura Zrównoważona. Projekt w wymiarze 6 godz. jest realizowany w zespołach kilkuosobowych przez pół semestru na zasadach pracy warsztatowej w pracowni Zakładu Kształtowania Środowiska.

Przykładowe opracowania:
Projekt Politechnopolis – Plansza 1, Plansza 2
Strategia rozwoju Politechniki Wrocławskiej