Środowiskowe parametry budynków

schemat 4Przedmiot: Środowiskowe parametry budynków

Projekt bazuje na opracowaniu z pierwszej części semestru (architektura ekologiczna), które weryfikuje pod względem zastosowanych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem aspektów efektywności energetycznej. Przygotowuje studenta do opracowania dokumentacji technicznej i przetargowej, pogłębiając jednocześnie jego wiedzę w zakresie systemów ocen LEED oraz BREAM. Konsultacje specjalistyczne dotyczą organizacji procesu inwestycyjnego oraz redukcji śladu ekologicznego na wszystkich etapach cyklu życia budynku.

Czwarta część bloku projektowego Architektura Zrównoważona. Projekt w wymiarze 6 godz. jest realizowany w zespołach 1-2. osobowych przez pół semestru w pracowni Zakładu Kształtowania Środowiska.