Badania i projekty

Zakład Kształtowania Środowiska wykonuje opracowania z zakresu architektury i architektury krajobrazu:

projekty koncepcyjne i wykonawcze,

studia, analizy, badania, oceny,

szkolenia.

Współpracujemy z samorządami, podmiotami komercyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi.
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami.