Zrealizowane prace doktorskie

Prace doktorskie prowadzone pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Aliny Drapelli-Hermansdorfer dotyczą wybranych aspektów architektury krajobrazu oraz szeroko rozumianej problematyki zrównoważonego rozwoju w architekturze i urbanistyce.

Ochrona i zarządzanie krajobrazem reliktowym w planowaniu przestrzennym na przykładzie miasta Wrocławia, Monika Brodzka, zak. 2013 r.

Ochrona i gospodarowanie krajobrazem Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w świetle Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, Łukasz Dworniczak, zak. 2013 r.

Przekształcenia struktury krajobrazu w rejonie Parku Narodowego „Ujście Warty”, Anna Dzikowska, zak.  2012 r.

Roślina jako tworzywo w twórczości współczesnych architektów krajobrazu, Ewa Podhajska, zak.  2011 r.

Iluminacja w architekturze krajobrazu – zasady kompozycji, Magdalena Zienowicz, zak.  2009 r.

Idea parku miejskiego po 1982 roku, Kamil Bernacki, zak. 2009 r.

Proekologiczne gospodarowanie wodą opadową w aspekcie architektury krajobrazu, Ewa Kozłowska, zak. 2007 r (Praca wykonana na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu), prezentacja z obrony pracy doktorskiej

Możliwości realizacji programu „miasta frontem ku Odrze“ na obszarze województwa lubuskiego. Aspekty krajobrazowe, Marta Skiba, zak. 2003 r.

Wpływ partycypacji społecznej na proces projektowania architektonicznego, Jacek Wiszniowski, zak. 2003 r.

Problemy budownictwa interwencyjnego w kontekście powodzi 1997 roku, Maciej Stojak, zak. 2003 r.

Zrównoważony rozwój budownictwa tanich domów jednorodzinnych w polsce po 1989, Krzysztof Cebrat, zak. 2002 r.