Badanie inicjatyw społecznych zgłaszanych do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2013-2014

Temat: Aspekty funkcjonalne i przestrzenne inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w latach 2013-2014.
Autorzy: dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak (Zakład Kształtowania Środowiska, Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska)
mgr inż. arch. kraj. Iga Solecka (Katedra Gospodarki Przestrzennej, Wydział inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Data: luty-kwiecień 2015 r,  Continue reading Badanie inicjatyw społecznych zgłaszanych do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2013-2014

Ochrona i gospodarowanie krajobrazem Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w świetle Europejskiej Konwencji Krajobrazowej

Grant promotorski finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Nr 2773/B/T02/2011/40).
Autor: mgr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak
Promotor: dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer

Praca doktorska podejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z wdrażaniem postanowień Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (EKK) w skali regionalnej. Terenem badań jest Wrocławski Obszar Funkcjonalny (WrOF), który obejmuje 24 gminy. Większość uwagi skoncentrowano na strefie podmiejskiej, gdzie  krajobraz podlega największej presji antropogenicznej Continue reading Ochrona i gospodarowanie krajobrazem Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w świetle Europejskiej Konwencji Krajobrazowej

Wrocławskie Założenia Zieleni w Latach 2000-2010. Analiza narzędzi koordynowania przedsięwzięć inwestycyjnych

Projekt badawczy jest kontynuacją studiów i badań dla Wrocławia realizowanych na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej przez dr hab. inż. arch. Alinę Drapellę-Hermansdorfer. Obecne badania obiektów zieleni publicznej Wrocławia są częścią rozprawy doktorskiej dot. Wrocławskich założeń zieleni w latach 2000-2010. (Badania współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego). Poniżej przedstawiono wybrane zagadnienia prowadzonych badań. Zapraszam do lektury i współpracy. Continue reading Wrocławskie Założenia Zieleni w Latach 2000-2010. Analiza narzędzi koordynowania przedsięwzięć inwestycyjnych

Standardy urbanistyczne dla zespołów przyrodniczo-krajobrazowych położonych na obszarach miast

Projekt celowy nr 10T07 019 2000C/6279 pt.Standardy urbanistyczne dla zespołów przyrodniczo-krajobrazowych położonych na obszarach miast. Propozycje rozwiązań projektowych w zakresie zrównoważonego rozwoju i proekologicznej polityki przestrzennej na przykładzie Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego we Wrocławiu (p. kier. dr hab. Aliny Drapelli Hermansdorfer) realizowany przez Politechnikę Wrocławską – Wydział Architektury na zlecenie Gminy Wrocław i Komitetu Badań Naukowych w latach 2001-2002.
Zakończony publikacją: Wrocławskie Zielone Wyspy. Projekt zarządzania zasobami środowiska miejskiego. Praca zbiorowa pod red. Aliny Drapelli-Hermansdorfer. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2003