Badania ankietowe na temat walorów kulturowych i turystycznych miasta Brzegu

Głównym celem zrealizowanego badania ankietowego było włączenie społeczeństwa w proces tworzenia parku kulturowego w Brzegu oraz pozyskanie informacji zwrotnych na potrzeby najbliższych działań planistycznych i inwestycyjnych. Badanie ankietowe realizowano w dniach od 5 kwietnia do 8 maja 2016 r. i zebrano 641 poprawnie wypełnionych formularzy.  Continue reading Badania ankietowe na temat walorów kulturowych i turystycznych miasta Brzegu

Koncepcja zagospodarowania terenu Alei Europejskiej Stolicy Kultury przy ul. Granicznej we Wrocławiu

Celem realizacji Alei jest włączenie zachodniej części Wrocławia do obchodów roku Europejskiej Stolicy Kultury, poprzez stworzenie przestrzeni publicznej adresowanej przede wszystkim do mieszkańców pobliskich osiedli wielkoblokowych, pozbawionych tego typu infrastruktury (spacery, biegi, przebywanie na łonie przyrody). Aleja ma promować zdrowy styl życia oraz kulturę łączenia wypoczynku z rozrywką intelektualną i towarzyską, wpisaną w misję miasta jako miejsca spotkań.

Autorzy: Paweł Ogielski (gł. Projektant), Alina Drapella-Hermansdorfer, Teresa Lorenz, Ryszard Majewicz, Romuald Tarczewski, Bartosz Teichert

Continue reading Koncepcja zagospodarowania terenu Alei Europejskiej Stolicy Kultury przy ul. Granicznej we Wrocławiu

Koncepcja programowo – przestrzenna Ogrodu Chińskiego we Wrocławiu

Zespół: A. Drapella Hermansdorfer, Fan Junfang, P. Ogielski, M. Brodzka, E. Podhajska, Ł. Dworniczak, S. Rozalski, B. Teichert, D. Skarżyński, Z. Ćwik
Wrocław 2008

Obszar opracowania
Teren szkółki ogrodniczej oraz ogródków działkowych, zlokalizowany na tzw. Wielkiej Wyspie, pomiędzy dwoma sektorami Parku Szczytnickiego – u zbiegu ulic 8 Maja oraz Adama Mickiewicza; w związku z planowaną przebudową układu komunikacyjnego całość przeznaczona do zmiany funkcji i włączenia do Parku Szczytnickiego.
Powierzchnia: 4,5 ha

Po wybudowaniu tzw. Mostu Wschodniego na Odrze oraz trasy ruchu szybkiego zwanej Aleją Zielonej Wyspy w bardzo eksponowanym położeniu krajobrazowym teren obecnie bardzo zaniedbany i przewidywany od dawna do włączenia w granice Parku Szczytnickiego.
Zgodnie z zamierzeniami władz miasta ma tu powstać Ogród Chiński, jako trzeci z serii Ogrodów Świata. Celem opracowania było znalezienie koncepcji programowej i przestrzennej, która by ukazywała nie tylko kulturę ogrodniczą, ale też szerzej rozumiane bogactwo tradycji Państwa Środka.

Continue reading Koncepcja programowo – przestrzenna Ogrodu Chińskiego we Wrocławiu

Strategia Rewaloryzacji Parku Szczytnickiego we Wrocławiu Etap II: Program funkcjonalno-przestrzenny zagospodarowania Parku Szczytnickiego

Zespół: Alina Drapella Hermansdorfer, Monika Brodzka, Łukasz Dworniczak
Wrocław 2008
Prezentacja projektu

Zaproponowany program funkcjonalno-przestrzenny wynika z założeń pierwszej części strategii Continue reading Strategia Rewaloryzacji Parku Szczytnickiego we Wrocławiu Etap II: Program funkcjonalno-przestrzenny zagospodarowania Parku Szczytnickiego

Strategia Rewaloryzacji Parku Szczytnickiego we Wrocławiu Etap I: Wstępny program funkcjonalno-przestrzenny zagospodarowania Parku Szczytnickiego.

Zespół: Alina Drapella Hermansdorfer, Paweł Ogielski, Monika Brodzka, Łukasz Dworniczak
Inwestor: Urząd Miejski Wrocławia
Wrocław 2008

Pod względem bogactwa dendroflory (ponad 450 taksonów) Park Szczytnicki nie ma równych w Polsce. Posiada przy tym znaczną powierzchnię (ok. 100 ha) i śródmiejskie położenie (ok. 5 km od centrum).  Jest też łatwo dostępny środkami komunikacji masowej (trzy strefy obsługi ruchu), a jego prestiżowy dla miasta charakter podkreśla sąsiedztwo Hali Stulecia, wpisanej na światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Prowadzona przez całe dziesięciolecia taktyka bieżących działań pielęgnacyjnych bez jednoczesnej kompleksowej strategii ochrony doprowadziła jednak do znaczącego osłabienia drzewostanu i zatarcia walorów krajobrazowych. W I etapie strategii dla Parku Szczytnickiego wskazano  Continue reading Strategia Rewaloryzacji Parku Szczytnickiego we Wrocławiu Etap I: Wstępny program funkcjonalno-przestrzenny zagospodarowania Parku Szczytnickiego.

Ocena wpływu planowanych przedsięwzięć strategicznych na terenach Parku Szczytnickiego w rejonie Hali Ludowej – Hali Stulecia. Propozycje koordynacji i charakteru działań towarzyszących

Zespół autorski: dr hab. inż. arch. A. Drapella Hermansdorfer, dr inż. arch. P. Ogielski, mgr inż. M. Brodzka, Ł. Dworniczak
na zlecenie: Dolnośląskiego Centrum Studiów Regionalnych (proj. nr. Z/2.02/II/2.6/16/05). Continue reading Ocena wpływu planowanych przedsięwzięć strategicznych na terenach Parku Szczytnickiego w rejonie Hali Ludowej – Hali Stulecia. Propozycje koordynacji i charakteru działań towarzyszących