Istniejące zasoby zieleni miejskiej jako podstawa do rozwoju zielonej infrastruktury w Brzegu

Tytuł pracy inżynierskiej: „Istniejące zasoby zieleni miejskiej jako podstawa do rozwoju zielonej infrastruktury w Brzegu”
Autorka: Wioleta Dunkel, absolwentka studiów I stopnia Gospodarki Przestrzennej na Politechnice Wrocławskiej.
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer, konsultacja: dr inż. arch. kraj.  Łukasz Dworniczak. 

Do pobrania: Plansze 1-5 (.zip)

W oparciu o wizję lokalną, liczne opracowania i systemy informacji przestrzennej przeprowadzono inwentaryzację istniejących zasobów zieleni w Brzegu. Zostały one następnie opisane oraz przedstawione w formie graficznej. Analizy przedprojektowe zostały poszerzone o inne elementy struktury miasta, takie jak: aspekty komunikacyjne, demograficzne, kulturowe oraz  obiekty użyteczności publicznej.

Wykazano potencjał Brzegu jakim jest duża ilość terenów zieleni. Stało się to podstawą do ukształtowania idei opracowania: Brzeg jako „miasto-ogród”. Utworzenie sieci zielonej infrastruktury w Brzegu nawiązuje do bogatych tradycji kształtowania terenów zieleni, a odwołanie do Continue reading Istniejące zasoby zieleni miejskiej jako podstawa do rozwoju zielonej infrastruktury w Brzegu

ISOVER Multi – Comfort House „Vision & Reality – Glückstein Quarter”

Przedmiotem opracowania pracy dyplomowej jest projekt konkursowy na zagospodarowanie dzielnicy Glückstein Quarter w miescie Mannheim. Program funkcjonalny parku powstał poprzez nałożenie planszy scrabble i nadanie polom bonusowym odpowiednich funkcji. Continue reading ISOVER Multi – Comfort House „Vision & Reality – Glückstein Quarter”

Środowiskowe aspekty kształtowania przestrzeni publicznych. Studium Parku Handlowego Bielany

Celem pracy jest określenie jakości istniejącej przestrzeni publicznej przy Parku Handlowym Bielany i zbadanie jak mogłaby ona wyglądać w sytuacji, gdyby teren ten był od początku kształtowany jako ośrodek rangi ogólnomiejskiej, z uwzględnieniem potrzeb społecznych wyższego rzędu.  Continue reading Środowiskowe aspekty kształtowania przestrzeni publicznych. Studium Parku Handlowego Bielany

Nowe Miasto Zagospodarowanie Terenów po Hucie Kościuszko w centrum Chorzowa

Tytuł: Nowe Miasto Zagospodarowanie Terenów po Hucie Kościuszko w centrum Chorzowa
Autor: mgr  inż. arch. Łukasz Niewiera
Promotor: dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer prof. PWr

Kierunek: Podyplomowe Studium Architektury Krajobrazu, czerwiec 2012

Opracowanie  dotyczy  terenu  po  byłej  hucie  Kościuszko  –  niegdyś Królewskiej  (obecnie  niewielka  część  zakładu  nadal  funkcjonuje  jako  zakład przetwórczy)  w  centrum  Chorzowa,  znajdującego  się  w  samym  środku Konurbacji Śląskiej.
Teren ten  obecnie  jest  pustą  wyżartą   przestrzenią,  która  nawet  już nie  dymi  i  nie  puszcza  metalowych  rozżarzonych    iskier,  która  przestała  być spektaklem światło i dźwięk z tysiącami aktorów „ Aida „ tej ziemi ucichła. Continue reading Nowe Miasto Zagospodarowanie Terenów po Hucie Kościuszko w centrum Chorzowa

Koncepcja modernizacji parku Chrobrego w Gliwicach przy ul. Akademickiej

Tytuł: Koncepcja modernizacji parku Chrobrego w Gliwicach przy ul. Akademickiej
Autor: Anna Pinderak

Promotor: dr inż. arch. Artur Kwaśniewski

Kierunek: Podyplomowe Studium Architektury Krajobrazu, czerwiec 2012

Celem  pracy  jest  stworzenie  koncepcji  współczesnego  parku  miejskiego. Projekt przewiduje  zaproponowanie  nowych  rozwiązań  funkcjonalno  przestrzennych  oraz estetycznych,  które  odpowiadają  potrzebom  współczesnych  użytkowników.  Główne zadania  to stworzenie spójnego obszaru, z jednocześnie  jasno wydzielonymi strefami funkcjonalnymi i czytelną kompozycją. Continue reading Koncepcja modernizacji parku Chrobrego w Gliwicach przy ul. Akademickiej

Projekt zagospodarowania dawnej rezydencji, młyna i obozu wojskowego w Praczach Widawskich we Wrocławiu

Tytuł: Projekt zagospodarowania dawnej rezydencji, młyna i obozu wojskowego w Praczach Widawskich we Wrocławiu
Autor: Katarzyna Kaczmarzyk

Promotor: dr inż. arch. Artur Kwaśniewski

Kierunek: Podyplomowe Studium Architektury Krajobrazu, czerwiec 2012

Celem rewaloryzacji terenu dawnej rezydencji, młyna i obozu wojskowego jest utworzenie takiej przestrzeni prywatno-publicznej, która będzie spełniać wymagania osób, które lubią aktywnie spędzać czas. Dąży się do stworzenia miejsc integracji społecznej, po przez tworzenie przestrzeni przyjaznych do tego celu. W rewaloryzacji dąży się także do rekonstrukcji rezydencji, młyna oraz nadania im nowych funkcji sprzyjającym rozwoju turystycznego.

Część tekstowa projektu

Część rysunkowa projektu