Istniejące zasoby zieleni miejskiej jako podstawa do rozwoju zielonej infrastruktury w Brzegu

Tytuł pracy inżynierskiej: „Istniejące zasoby zieleni miejskiej jako podstawa do rozwoju zielonej infrastruktury w Brzegu”
Autorka: Wioleta Dunkel, absolwentka studiów I stopnia Gospodarki Przestrzennej na Politechnice Wrocławskiej.
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer, konsultacja: dr inż. arch. kraj.  Łukasz Dworniczak. 

Do pobrania: Plansze 1-5 (.zip)

W oparciu o wizję lokalną, liczne opracowania i systemy informacji przestrzennej przeprowadzono inwentaryzację istniejących zasobów zieleni w Brzegu. Zostały one następnie opisane oraz przedstawione w formie graficznej. Analizy przedprojektowe zostały poszerzone o inne elementy struktury miasta, takie jak: aspekty komunikacyjne, demograficzne, kulturowe oraz  obiekty użyteczności publicznej.

Wykazano potencjał Brzegu jakim jest duża ilość terenów zieleni. Stało się to podstawą do ukształtowania idei opracowania: Brzeg jako „miasto-ogród”. Utworzenie sieci zielonej infrastruktury w Brzegu nawiązuje do bogatych tradycji kształtowania terenów zieleni, a odwołanie do Continue reading Istniejące zasoby zieleni miejskiej jako podstawa do rozwoju zielonej infrastruktury w Brzegu