Intropia – projekt adaptacyjnej struktury mieszkaniowej

okładkaAutorzy: Tomasz Michalski, Kacper Mroczek, Łukasz Orłowski
Praca kursowa: Architektura ekologiczna
Prowadzący: dr inż. arch. Jacek Wiszniowski
Wydział Architektury PWr, Rok studiów: IV, Rok akademicki: 2014/2015, sem zimowy

Pierwsze miejsce w konkursie na Osiedle Mieszkaniowe XXI Wieku.

Problem

Tytuł “Osiedla mieszkaniowego XXI wieku” jest w naszym rozumieniu tytułem wielce nobilitującym. Wskazuje na pewnego rodzaju modelowość projektu oraz obliguje do próby odpowiedzi na potrzeby i wyzwania aktualnych (dzisiejszych) czasów. Dzisiejszy (Aktualny) model budownictwa mieszkaniowego stawia konsumenta przed wyborem ekonomicznej dostępności mieszkania w zabudowie wielorodzinnej, bądź jakości, wiążącej się z zamieszkaniem w zabudowie jednorodzinnej. Bardzo często wybór obarczony jest brakiem obustronnej korzyści dla inwestora i konsumenta. Osiedle mieszkaniowe XXI wieku powinno charakteryzować się ekonomiczną dostępnością, oraz wysoką jakością przestrzeni mieszkalnej.  Continue reading Intropia – projekt adaptacyjnej struktury mieszkaniowej

Laboratorium badawcze Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki PWr

Autorzy: Agnieszka Kacprzycka, anna Kiczak, Magdalena Targosz, Agata Trelowska
Praca kursowa: Architektura ekologiczna / Projektowanie parametrów śrdowiskowych budynków
Prowadzący: dr inż. arch. Krzysztof Cebrat
Wydział Architektury PWr, Rok studiów: IV, Rok akademicki: 2013/2014, sem zimowy

Laboratorium badawcze IGiH PWr – POSTER