Wystawa pokonkursowa

15 czerwca 2016 w holu drugiego piętra Wydziału Architektury można było oglądać wystawę prac konkursowych, w której brali udział studenci i doktoranci. Wystawa odbyła się na zakończenie semestru, podczas którego odbyły się dwa konkursy realizowane przy Zakładzie Kształtowania Środowiska Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej:

Konkurs PLAY INNOVATION – na zaprojektowanie innowacyjnego urządzenia placu zabaw organizowanego i sponsorowanego przez producenta urządzeń FAIR PLAY SYSTEM Sp. z o.o.

Konkurs na ŻYWY MURAL – miejsce integracji ludzi bezdomnych z mieszkańcami kamienic w kilku podwórkach wrocławskiego Nadodrza dla fundacji MiserArt Continue reading Wystawa pokonkursowa

Projektowanie terenów i obiektów rekreacyjnych… Toya Golf and Country Club

Jak co roku studenci – w ramach przedmiotu Projektowanie terenów i obiektów rekreacyjnych prowadzonego przez Macieja Stojaka – zwiedzali pole golfowe Toya Golf and Country Club.

Wycieczka obejmowała zwiedzanie 9-cio dołkowego pola golfowego, domu klubowego, konsultacje z gospodarzami pola golfowego oraz trening na driving range. Wycieczka wiąże się tematycznie z przedmiotem, w ramach którego jednym z zadań projektowych jest dom klubowy pola golfowego.

Serdecznie dziękujemy właścicielom pola golfowego Toya za udostępnienie driving range, sprzętu golfowego i instruktora gry na czas wycieczki.

IMAG0789

IMAG0790

Warsztaty wyobraźni „Szkoła moich marzeń”

W ramach Projektu Reintegracji Osiedli w strefie podmiejskiej Pracownicy Zakładu Kształtowania Środowiska Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, we współpracy ze Szkołą Podstawową imienia Jana Pawła II w Psarach, przeprowadzili Warsztaty Wyobraźni dla uczniów klas 0-6 (ok.150 uczestników). Celem Warsztatów był rozwój zaangażowania lokalnych społeczności w troskę o środowisko życia (uczniowie biorący udział w Warsztatach pochodzą z osiedli Krzyżanowice, Psary, Szymanów i Widawa). Ćwiczenia praktyczne były poprzedzone wykładami dostosowanymi do wieku uczestników warsztatów. Continue reading Warsztaty wyobraźni „Szkoła moich marzeń”

Wystawa „Studenci architektury – mieszkańcom”

W ramach Projektu Reintegracji Osiedli w strefie podmiejskiej, pracownicy Zakładu Kształtowania Środowiska Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, we współpracy z Urzędem Gminy Wisznia Mała opracowali propozycje rozwiązań głównych problemów rozwoju przestrzennego jednostek osadniczych na terenie gminy. Projekty dotyczące poszczególnych miejscowości opracowane zostały w ramach przedmiotów wybieralnych na kierunkach Architektura i Urbanistyka (Projektowanie Przestrzeni Publicznej, Projektowanie Obiektów i Obszarów Rekreacyjno-sportowych) oraz Gospodarka Przestrzenna (Projektowanie Zrównoważonego Rozwoju Miast i Osiedli). Continue reading Wystawa „Studenci architektury – mieszkańcom”

Międzynarodowa konferencja: Polska Polityka Krajobrazowa. Skala regionu, powiatu, gminy

W dniach 5-7 grudnia z inicjatywy Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Komisji Architektury i Urbanistyki PAN oraz Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego odbyły się dwudniowe międzynarodowe warsztaty planistyczne i konferencja naukowa pt.: „Polska Polityka Krajobrazowa. Skala regionu, powiatu, gminy.” Zgromadziły one liczne grono naukowców, projektantów, ekspertów, przedstawicieli  organizacji pozarządowych oraz władz państwowych i samorządowych. W czasie dwóch dni warsztatów pracowano nad założeniami strategii krajobrazowej dla Wrocławia i jego  Obszaru Funkcjonalnego. Przyjęto tezę, iż krajobraz jest „marką” regionu, która powinna być rozwijana przez lokalne społeczności na różnych szczeblach zarządzania przestrzenią. Continue reading Międzynarodowa konferencja: Polska Polityka Krajobrazowa. Skala regionu, powiatu, gminy