Krajobraz kulturowy „Osiedla-Ogrodu” na wrocławskich Kowalach.

Zespół zabudowy mieszkaniowej zlokalizowany pomiędzy ulicami: Bolesława Krzywoustego, Giżycką, Kętrzyńską i Grudziądzką na wrocławskim osiedlu Kowale, wyróżniają je rozległe tereny zieleni, które stanowią integralny element kompozycji urbanistycznej – wraz z nimi objęto je ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków (nr. A/1057, data wpisu: 12.05.2008). Osiedle to stanowi wybitny przykład kształtowania zrównoważonego krajobrazu miasta poprzez poszukiwanie równowagi między zabudową mieszkaniową, ogrodami prywatnymi oraz publicznymi terenami zieleni.

plan 1928-2poprRyc. 1. Projekt osiedla (oryginał w Archiwum Budowlanym m. Wrocławia).

W ramach inicjatywy społecznej „Osiedle-Ogród” rozpoczęto rewaloryzację części parkowej poprzez posadzenie w alei zachodniej 27 brzóz brodawkowatych i 3 sosen czarnych. Continue reading Krajobraz kulturowy „Osiedla-Ogrodu” na wrocławskich Kowalach.

Badanie ankietowe dla mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego

Szanowni mieszkańcy i przyjaciele Gorzowa Wielkopolskiego

Zapraszam do wypełnienia krótkiej ankiety na temat terenów zieleni miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim. Badanie wykonywane jest w ramach pracy dyplomowej poświęconej planowaniu terenów zieleni i rekreacji w tym mieście. Państwa opinie i informacje zwrotne będą pomocne w opracowaniu koncepcji zagospodarowania dla nowych parków i skwerów.

Dziękuję za poświęcony czas, Agata Barszczyk, studentka kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Ankietę można wypełnić on-line pod tym linkiem. Formularz papierowy można pobrać tutaj.

Wyniki badania zostaną zaprezentowane na tej stronie www.

Tytuł pracy dyplomowej: Koncepcja systemu zieleni miejskiej miasta Gorzowa Wielkopolskiego, promotor: dr inż. Jerzy Ładysz.

Architektura dla bezdomnych – wystawa prac studenckich w MiserArt

W dniu 11 maja 2016 r. w Galerii MiserArt przy ul. Cybulskiego 35a we Wrocławiu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Żywe Murale”, prezentującej prace studentów z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Wernisaż zaszczycili swoją obecnością: wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl, prezes Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Aleksander Pindral, Kierownik Działu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego Wrocławia Laura Pieńkowska a także wiele innych osób z Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz organizacji pozarządowych zaangażowanych w przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu.

bezdomni Continue reading Architektura dla bezdomnych – wystawa prac studenckich w MiserArt

Badania ankietowe na temat walorów kulturowych i turystycznych miasta Brzegu

Głównym celem zrealizowanego badania ankietowego było włączenie społeczeństwa w proces tworzenia parku kulturowego w Brzegu oraz pozyskanie informacji zwrotnych na potrzeby najbliższych działań planistycznych i inwestycyjnych. Badanie ankietowe realizowano w dniach od 5 kwietnia do 8 maja 2016 r. i zebrano 641 poprawnie wypełnionych formularzy.  Continue reading Badania ankietowe na temat walorów kulturowych i turystycznych miasta Brzegu

Park Mamuta na osiedlu Oporów – park społecznosciowy

mamut333

Na wrocławskim Oporowie między ulicami Solskiego, Bukowskiego i rzeką Ślęzą powstaje nowy park. Jego symbolem będzie „ślężański mamut”. Idea ta nawiązuje do licznych śladów życia tego ssaka w tej okolicy. Obywatelski projekt, zakłada uporządkowanie nieużytków i zachowanie naturalnego charakteru tego miejsca.

Zostaną wybudowane również ścieżki spacerowe, otwarta siłownia oraz duży plac zabaw. Konstrukcja ta w kształcie mamuta będzie główną atrakcją nowego parku.

Zapraszamy do zapoznania się ideą i koncepcją projektową na stronie: www.parkmamuta.pl oraz na www.facebook.com/parkmamuta.

 

Projektowanie terenów i obiektów rekreacyjnych… Toya Golf and Country Club

Jak co roku studenci – w ramach przedmiotu Projektowanie terenów i obiektów rekreacyjnych prowadzonego przez Macieja Stojaka – zwiedzali pole golfowe Toya Golf and Country Club.

Wycieczka obejmowała zwiedzanie 9-cio dołkowego pola golfowego, domu klubowego, konsultacje z gospodarzami pola golfowego oraz trening na driving range. Wycieczka wiąże się tematycznie z przedmiotem, w ramach którego jednym z zadań projektowych jest dom klubowy pola golfowego.

Serdecznie dziękujemy właścicielom pola golfowego Toya za udostępnienie driving range, sprzętu golfowego i instruktora gry na czas wycieczki.

IMAG0789

IMAG0790