Reintegracja osiedli z cyklu Krajobrazy XXI wieku

ReintegracjaOkladkaWiszniowski Jacek (red.), 2014, Reintegracja osiedli, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, ISBN 978-83-7493-834-1  Książka w formacie .pdf (3,2 Mb)

1. Aspekty społeczne osiedli w świetle idei partycypacji – Jacek WISZNIOWSKI
2. Konsultacje społeczne w programie rewitalizacji – Szymon ROZALSKI
3. Partycypacja społeczna w gospodarowaniu krajobrazem – Łukasz DWORNICZAK
4. Reintegracja osiedli poprzez rozwój partycypacji społecznej – Jacek WISZNIOWSKI
5. Tereny rekreacyjno-sportowe w procesie reintegracji strefy podmiejskiej – Maciej STOJAK
6. Studium przypadku – Maciej STOJAK
7. Koncepcja zagospodarowania Parku Rataje w Poznaniu – Łukasz DWORNICZAK, Mariusz HERMANSDORFER, Piotr WESOŁOWSKI

Program Reintegracji Osiedli realizowany w ramach tej współpracy pod kierunkiem Jacka Wiszniowskiego ma na celu upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach i możliwościach przeciwdziałania degradacji osiedli położonych w strefie podmiejskiej Wrocławia. W ramach zajęć dydaktycznych studenci wspólnie z mieszkańcami analizują istniejący stan rzeczy, poszukując możliwości poprawy jakości życia w obszarach problemowych, pozbawionych przestrzeni publicznych oraz wyraźnej tożsamości krajobrazowej. Zgodnie z hasłem Agendy 21: Myśl globalnie, działaj lokalnie – nicią łączącą te inicjatywy jest przekonanie, że odpowiednie rozwiązania powstają zawsze w wyniku społecznego dialogu, dzielenia się wiedzą i doświadczeniami oraz kształtowania postaw obywatelskich.
Niniejsza monografia z cyklu Krajobrazy XXI wieku zawiera nie tylko zapis działań podjętych w ramach Programu Reintegracji Osiedli, lecz także rozważania na tematy pokrewne związane z nurtami prospołecznym i proekologicznym we współczesnej urbanistyce krajobrazowej.

Dostępność sąsiedzka i jej zgeometryzowana struktura przestrzeni zurbanizowanej

autor: dr hab. inż. arch. Bogusław Juliusz Wojtyszyn

Notka bibliograficzna: Wojtyszyn B. 2010, Dostępność sąsiedzka i jej zgeometryzowana struktura przestrzeni zurbanizowanej, Oficyna Wyd. PWr, Wrocław

Oprawa: twarda, Format: 21×30 cm, Stron: 212, 2010 rok, fotografie i rysunki barwne i czarno-białe

Monografia Dostępność sąsiedzka i jej zgeometryzowana struktura przestrzeni zurbanizowanej jest rezultatem poszukiwań przez autora najbardziej czułych wskaźników identyfikacji przestrzennych kierunków postępującej urbanizacji w środowisku człowieka. Za pomocą opracowanej metody pomiaru przebiegu zachodzących zmian w zgeometryzowanej strukturze dostępności i sąsiedztwa przebadano fizyczne właściwości tworzących się urbanistycznych rozkładów lokalizacji osadniczych elementów przestrzennego zagospodarowania województwa dolnośląskiego.
Continue reading Dostępność sąsiedzka i jej zgeometryzowana struktura przestrzeni zurbanizowanej

Uwagi do projektu zmian w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia”

W przyszłym roku minie 90 lat od pamiętnego konkursu na rozbudowę Wrocławia, który  zapoczątkował  burzliwą i twórczą debatę na temat przyszłego kształtu miasta. Zestawienie ubiegłorocznych wizji  „Wro2040” z projektem zmian w „studium Wrocławia 2010” wskazuje wyraźnie na potrzebę takiego właśnie otwartego spojrzenia: Wrocław metropolitalny czy kameralny? Odra duża, średnia, czy mała? Budynki niskie czy wysokie? Skupione czy rozproszone? Nie ma odpowiedzi jednoznacznych, ale potrzebne są różne scenariusze
i consensus w kwestii wyboru opcji.

Pełen tekst: „Uwagi do projektu zmian SUiKZP Wrocławia” (.doc 0,1 MB)

Oblicza równowagi architektura – urbanistyka – planowanie u progu międzynarodowej dekady edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju

Autor: pod. red. Aliny Drapelli-Hermansdorfer
Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 2005 r., Studia i Materiały: 72 teksty autorskie, Okładka: miękka, Format: 17×24 cm, Stron: 640

Continue reading Oblicza równowagi architektura – urbanistyka – planowanie u progu międzynarodowej dekady edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju

Kształtowanie krajobrazu. Idee, strategie, realizacje. Częśc II. Londyn i okolice

Autor: pod. red. Aliny Drapelli-Hermansdorfer
Okładka: miękka, Format: 24×30 cm, Stron: 83, 2005 r., Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej

Spis treści:
Idea piękna i użyteczności w historycznych założeniach krajobrazowych
Między wnętrzem ogrodu a bezkresem krajobrazu Angielskie koncepcje łączenia estetyki i funkcji w sztuce ogrodowej XVIII-XIX w I, Artur Kwaśniewski
Idea natury i semantyka krajobrazu na przykładzie Stowe, Artur Kwaśniewski
Uroda ziemi: nowe osadnictwo w koncepcjach Williama Morrisa i jego następców, Oleg Mycak

Idea miasta-ogrodu Hampstead Garden Suburb, Bogusław Wojtyszyn
Ogrody różane w Regent’s Park, Bartłomiej Rachwał
Idea zrównoważonego rozwoju we współczesnych założeniach krajobrazowych
Przyrodnicza rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Londynu, Katarzyna Żołnierek-Mazurek
The Blue Ribbon Network, Barbara Jurkowska-Kucharska
Zagraniczne seminaria wyjazdowe,
Zrównoważone budownictwo – pierwszy krok, Maciej Stojak
Greenwich Millennium Village, Krzysztof Cebrat

Krajobraz miejski jako zapis idei rozwoju
Londyn – od rozwoju nieograniczonego do zrównoważonego, Alina Drapella-Hermansdorfer
Literatura

Kształtowanie krajobrazu: idee, strategie, realizacje cz. I

Autor: pod. red. Aliny Drapelli-Hermansdorfer
Okładka: miękka, Format: 24×30 cm, Stron: 99, 2004 r., Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej

Spis treści:
Krajobraz historyczny jako źródło twórczych inspiracji, Alina Drapella
„Królestwo Ogrodów” księcia Leopolda von Anhalt-Dessau. W poszukiwaniu oświeceniowej jedności natury i człowieka – Artur Kwaśniewski
„Królestwo Ogrodów” księcia Fryderyka Leopolda von Anhalt-Dessau Park w Worlitz – Oleg Mycak
Założenia parkowe księcia Hermanna von Pticklera-Muskau. Piękno i użyteczność w zwierciadle sztuki i natury – Artur Kwaśniewski
Założenie pałacowo-parkowe księcia Hermanna von Pticklera-Muskau Park Branitz – Oleg Mycak „Upiększanie Wyspy Poczdam” Petera Josepha Lenne’go. Krajobraz kulturowy jako kreacja artystyczna – Artur Kwaśniewski
„Upiększanie Wyspy Poczdam” Petera Josepha Lenne’ go. Założenie parkowo-ogrodowe Sanssouci -Artur Kwaśniewski
Wielki Berlin Poszukiwanie krajobrazowej tożsamości miasta – Alina Drapella-Hermansdorfer
Krajobraz współczesny jako pole poszukiwań twórczych -Alina Drapella-Hermansdorfer
Przemysłowe Królestwo Ogrodów i Kraina księcia Pticklera: poszukiwania w skali regionalnej – Alina Drapella-Hermansdorfer
Kraina Księcia Pticklera Strategia realizacji Pojezierza Łużyckiego -Bogusław Wojtyszyn
Kraina księcia Pticklera Rewitalizacja Cottbus – „miasta nad jeziorem” – Maria Przybylska-Wojtyszyn, Bogusław Wojtyszyn
Kraina księcia Pticklera Kształtowanie obszaru Pritzen jako dzieła sztuki zbiorowej – Magdalena Zienowicz „Upiększanie Wyspy Poczdam” Dziedzictwo w służbie przyszłości -Artur Kwaśniewski
Zrównoważony Berlin. Poszukiwanie równowagi w skali miasta – Alina Drapella-Hermansdorfer
Zrównoważony Berlin. Różne spojrzenia na park miejski – Alina Drapella-Hermansdorfer, Paweł Ogielski Zrównoważony Berlin . „Aqua plan” dla rejonu Potsdamer Platz – Ewa Kozłowska
Literatura
Zagraniczne seminaria wyjazdowe

Artykuł w Piśmie informacyjnym PWr – Pryzmat

Idea jedności w architekturze

Autor: dr inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer

Przekonanie, że świat jest jednością uporządkowaną – a więc poznawalną – od zarania wieków, towarzyszy tym, którzy pragną budować własną rzeczywistość w zgodzie z naturą. Jak wpływ wywarły te poglądy na rozwój architektury? Czy zaznaczyły się w nurtach i zjawiskach marginalnych, czy może zostały w sposób głębszy niż jesteśmy skłonni przypuszczać w wielkich tradycjach kulturowych? Te i inne pytania stawia autorka ze świadomością, że ani nie znajdzie na nie bezdyskusyjnej odpowiedzi, ani też nie wyczerpie tematu. Nie wierząc w istnienie teorii ostatecznej uznaje jednak sens nieustających poszukiwań. I do nich zachęca…