Dydaktyka

Zajęcia dydaktyczne oraz prowadzone w Zakładzie prace dyplomowe mają na celu przygotowanie do zintegrowanego projektowania w skali architektonicznej i planistycznej – z uwzględnieniem tradycji miejsca oraz innych aspektów krajobrazowych. Punktem wyjścia do prac projektowych jest teoria zrównoważonego rozwoju, poparta krytyczną analizą warunków wyjściowych dla danego przedsięwzięcia. Wprowadzane są też takie narzędzia kontrolne, jak:
– Zrównoważone systemy ocen,
– Wskaźniki kompensacji przyrodniczej,
– Ekologiczny odcisk stopy.

Szczególne znaczenie przypisuje się zrozumieniu roli ekologicznego odcisku stopy i projektom w duchu eko-tech i eko-miasto.
W miarę możności tematy projektowe wiążą się z potrzebami miasta i regionu.

 

Prace dyplomowe

W miarę możności tematy projektowe wiążą się z potrzebami miasta i regionu, czego przykładem jest projekt dyplomowy „Cmentarz krajobrazowy na Oporowie we Wroclawiu” mgr. inż. Moniki Brodzkiej, nagrodzony nagrodą Wrocławskiej Magnolii w roku 2006. Przykładem opracowania o charakterze modelowym jest praca dyplomowa „Ekowioska” mgr inż. arch. Jaromira Gąsiorka.

 

Nagrody i wyróżnienia

II nagroda w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową związaną z problematyką miasta Świdnica za pracę magisterską pt. „Studium krajobrazowe miasta Świdnicy” pod kier. dr hab. inż. arch. Aliny Drapelli-Hermansdorfer
Autor: Magdalena Kulikowska

I nagroda w Konkursie na zagospodarowanie Kaplicówki w Skoczowie.
Autorzy: Sabina Leska, Jan Grajczyk, Tomasz Filipek
II nagroda w Konkursie na zagospodarowanie Kaplicówki w Skoczowie.
Autorzy: Marcin Siekaniec, Monika Pezdek
Prace studentów IV r. kierunku Gospodarka Przestrzenna (rok ak. 2008/2009)
Opieka dydaktyczna: dr inż. arch. Oleg Mycak, dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn

III nagroda w konkursie studenckim pt.: Śródmieście Zachodnie – Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna fragmentu centrum Zielonej Góry.
Autorzy: Anna Witt, Olga Pastucha, Katarzyna Rutkiewicz, Aleksandra Zielińska.
Praca studentów IV r. kierunku Gospodarka Przestrzenna (rok ak. 2008/2009)
Opieka dydaktyczna: dr inż. arch. Oleg Mycak, dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn

Główna nagroda Wrocławskiej Magnolii. Praca magisterska pt.: „Cmentarz krajobrazowy na Oporowie we Wroclawiu” mgr. inż. Monika Brodzka,
opieka dydaktyczna: dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer, 2006.

I nagroda i Wyróżnienia w Konkursie na wykonanie koncepcji „Bramy Młodości” na terenie EXPO 2010 we Wrocławiu. Autorzy: A. Andrzejewska, D. Cembrzyńska, B. Jastrzębska, A. Reymont, M. Szajowska
Praca studentów IV r. kierunku Gospodarka Przestrzenna (rok ak. 2001/2002)
Opieka dydaktyczna: dr inż. arch. Oleg Mycak, dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn

Wyróżnienie Ministra Środowiska w ramach Międzynarodowego Konkursu Ministra Środowiska „Nauka na rzecz środowiska i przyrody”
Praca magisterska pt.: „Dolnośląskie Centrum Ruchu Ekologicznego w Szczytnickim Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym we Wrocławiu”,
Autor: Maciej Frett
Opieka dydaktyczna: dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn, 2000 r.