Skrypty i materiały dydaktyczne

Projektowanie zrównoważonych jednostek strukturalnych (2,2 Mb)
Przygotowanie: Zakład Kształtowania Środowiska
Redakcja: Alina Drapella-Hermansdorfer, Krzysztof Cebrat, Oleg Mycak, Maciej Stojak, Jacek Wiszniowski, Bogusław Wojtyszyn. RAPORT 1/S-25/11 .

Materiały zawierają:
Część programowa  (cele i zakres zadań projektowych)
1.0. Cele studialno-projektowe
2.0. Założenia funkcjonalno-przestrzenne dla zrównoważonej  jednostki strukturalnej
3.0.  Bilans powierzchni terenów w zrównoważonej jednostce strukturalnej
4.0. Osnowa urbanistyczna

Część metodyczno-informacyjna
1.0.  Punkty odniesienia
2.0.  Zabudowa mieszkaniowa
3.0.  Usługi i aktywność gospodarcza
4.0.  Zieleń, sport i rekreacja
5.0.  Komunikacja i parkingi
6.0.  Infrastruktura Eko-tech
7.0.  Inne aspekty: Specyfika miejsca oraz społeczność lokalna
8.0.  Zalecana bibliografia