Warszaty

Między narodowe warsztaty planistyczne: Strategie krajobrazowe dla Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego
data: 5-6 grudzień 2011 r. Polska Akademia Nauk
organizator: Politechnika Wrocławska,

Warsztaty projektowe w Karpaczu

2008

Polsko – chińskie warsztaty projektowe w Wojnowicach.

Warsztat z naukowcami z Human University of Agriculture z Changsha’y (Chiny),

organizowany przez Zakład Kształtowania Środowiska, WA PWr

10 październik 2007 r.