O nas

Zakład Kształtowania Środowiska wywodzi się z Zakładu Struktur Usługowych Osadnictwa, założonego w 1971 roku przez prof. dr hab. inż. arch. Mirona Sikorskiego. Od początku działalności dydaktycznej i naukowej zespół związał się z proekologicznym nurtem w architekturze i planowaniu przestrzennym.
W miarę upływu czasu na tym tle coraz silniej zaznaczała się problematyka kształtowania terenów zieleni.
Zorganizowana przez Zakład wystawa pt. „Promenady wrocławskie” oraz towarzysząca im konferencja pt. Konfrontacje w krajobrazie – Parki, promenady, ogrody, rozpoczęła się w Muzeum Architektury dokładne w tym samym dniu co przełomowy Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro. Na zakończenie obrad uczestnicy konferencji sformułowali list otwarty do ówczesnego prezydenta miasta Wrocławia, a zawarte w nim postulaty wytyczyły kierunek prac badawczych i dydaktycznych Zakładu w nadchodzącym okresie. Jednym z pierwszych kroków na tej drodze było utworzenie Podyplomowego Studium Architektury Krajobrazu (1993).

Aktualny zakres zajęć dydaktycznych oraz prac badawczych Zakładu obejmuje:

Podstawy teoretyczne i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju jako metoda kompleksowej ochrony środowiska,

Planowanie i zrównoważone zarządzanie zasobami krajobrazu, studia krajobrazowe i plany ochrony w planowaniu przestrzennym, wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej;

Projektowanie zintegrowane: zrównoważone miasta, osiedla, budynki; kształtowanie przestrzeni publicznych i stref śródmiejskich, zrównoważone systemy ocen; architektura Eko-tech;

Sztuka ogrodów: historia, teoria, założenia historyczne i najnowsze kierunki światowe.

Dyscypliny KBN: architektura i urbanistyka