Kalendarium

Działalność Zakładu Kształtowania Środowiska od 1992 roku
Zapraszamy do zapoznania się z dorobkiem ZKŚ. Poniżej przedstawiamy wybrane: książki, badania i granty, doktoraty, nagrody i wyróżnienia, seminaria wyjazdowe, konferencje, Dolnośląskie Festiwale Nauki.

 • 2014

Obrona rozprawy doktorskiej: Ochrona i zarządzanie krajobrazem reliktowym w planowaniu przestrzennym na przykładzie miasta Wrocławia;
Autor: Monika Brodzkapromotor: Alina Drapella-Hermansdorfer,

Obrona rozprawy doktorskiej: Ochrona i gospodarowanie krajobrazem Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w świetle Europejskiej Konwencji Krajobrazowej;
Autor: Łukasz Dworniczakpromotor: Alina Drapella-Hermansdorfer,

 • 2013

Koncepcja zagospodarowania terenu Alei Europejskiej Stolicy Kultury przy ul. Granicznej we Wrocławiu

XII seminarium z cyklu Krajobrazy XXI wieku – idee, strategie, realizacje Lombardia, Piemont
Trasa: Bergamo – Mediolan – Turyn – Jeziora: Garda, Como, Largo Maggiore –  WERONA – Regensburg
7-13 września 2013

Seminarium wyjazdowe Zakładu Kształtowania Środowiska
Poczdam – Hamburg
17 – 19 maja 2013

Wykład prof. René Motro pt: „Konstrukcje Tensegrity w Architekturze”
data: 19 czerwiec 2013 r. PWr

Seminarium wyjazdowe: Daj SUS _ A do Berlina – poznaj starą i nową architekturę (zrównoważoną)
Organizatorzy: Koło Naukowe SUS_A Sustainable Architecture i Zakład Kształtowania Środowiska
13 kwiecień 2013 r.

Warsztaty projektowe we Francji – WATER AS A HERITAGE L’eau comme PATrimoine (ePAT)
Kwiecień 2013 r.

Ruszył nabór na studia magisterskie na kierunku architektura i urbanistyka – moduł wybieralny Architektura zrównoważona.
styczeń 2013 r.

 • 2012

Koncepcja zagospodarowania terenu Alei Europejskiej Stolicy Kultury przy ul. Granicznej we Wrocławiu
8-13 grudzień 2012 r.

Seminarium wyjazdowe Czechy 2012
8-13 wrzesień 2012 r.

 • 2011

Międzynarodowa konferencja: Polska Polityka Krajobrazowa. Skala regionu, powiatu, gminy
data: 7 grudzień 2011 r. PWr
organizator: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska Akademia Nauk, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu.

Międzynarodowe warsztaty planistyczne: Strategie krajobrazowe dla Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego
data: 5-6 grudzień 2011 r. Polska Akademia Nauk
organizator: Politechnika Wrocławska,

Kolokwium habilitacyjne Bogusława Wojtyszyna

Seminarium wyjazdowe pt. „Miasta nad wodą” z cyklu Krajobrazy XXI wieku : Niemcy, Holandia
Trasa: Holandia: Almere – Utreht – Amsterdam – Haga – Rotterdam, Niemcy: – Jüchen (LAGA 2002) – Koblencja (BUGA 2011)
10-18 września 2011

 • 2010

Książka: Bogusław Wojtyszyn: Dostępność sąsiedzka i jej zgeometryzowana struktura przestrzeni zurbanizowanej.

XIII Dolnośląski Festiwal Nauki, wystawa: Miasto nad wodą.
17-22 września

Seminarium wyjazdowe: Miasta nad wodą: Portugalia, Hiszpania
trasa: Lizbona – Sintra – Evora – Caceres – Toledo – Madryt – Barcelona
6-15 września 2010

X Podyplomowe Studium Architektury Krajobrazu
kier. Artur Kwaśniewski, październik 2010 – czerwiec 2012;

I Nagroda w konkursie: Wrocławska Magnolia

Autor: Zuzanna Róg: Zagospodarowanie trasy rowerowej EuroVelo we Wrocławiu,
promotor: Alina Drapella-Hermansdorfer,

 • 2009

Koncepcja Zielonego Pierścienia wokół Wrocławia
opracowanie studialne dla Woj. Biura Urbanistycznego we Wrocławiu,
autor: Łukasz Dworniczak, promotor A. Drapella-Hermansdorfer

Obrona rozprawy doktorskiej: Iluminacja w architekturze krajobrazu – zasady kompozycji;
Autor: Magdalena Zienowicz: promotor: Alina Drapella-Hermansdorfer,

XII Dolnośląski Festiwal Nauki Wystawa: Strategia rozwoju Parku Szczytnickiego we Wrocławiu
18-23 września

Wrocławska karta rozwoju nauki i edukacji na rzecz krajobrazu
Wrocław 18 września

III konferencja z cyklu: Oblicza Równowagi, pt. Krajobraz – świadomy czy uboczny produkt działalności architekta i planisty w ramach Międzyuczelnianej konferencji naukowej: Krajobrazy Europy – gospodarka planowa czy generowanie chaosu?

data: 17-19 września 2009 r.
organizator: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Seminarium wyjazdowe: Miasta nad wodą – Szwecja – Dania – Niemcy

trasa: Malmö- Jakriborg, Vastra Hamnen, Augustenborg (Szwecja), Kopenhaga-Ørestad, Odensee, Fredericia, Kolding (Dania) i Hamburg –Hafencity,  Boizenburg – Schwerin (Park Buga 2009 – Niemcy)

5-10 września

II Nagroda w konkursie: na najlepszą pracę magisterską związaną z problematyką miasta Świdnica za pracę pt: Studium krajobrazowe miasta Świdnicy

Autor: Magdalena Kulikowska; promotor: Alina Drapella-Hermansdorfer:

październik

obrona rozprawy doktorskiej: Idea parku miejskiego po 1982 roku

Autor: Kamil Bernacki: Promotor: Alina Drapella-Hermansdorfer

Książka: Zamki i dwory obronne w Sudetach. Tom II. Księstwo jaworskie. Autorzy: Małgorzata Chorowska, Tomasz Dudziak, Krzysztof Jaworski Artur Kwaśniewski:

 • 2008

XI Dolnośląski Festiwalu Nauki Wystawa: Nowe oblicze Parku Szczytnickiego – Ogród Chiński

19- 24 września 2008

IX Podyplomowe Studium Architektury Krajobrazu

kier. Artur Kwaśniewski; październik 2008 – czerwiec 2010,

Opracowanie: Strategia Rewaloryzacji Parku Szczytnickiego we Wrocławiu. Etap I i II.

A. Drapella-Hermansdorfer (kier.) i in;

Opracowanie: Koncepcja Programowo – Przestrzenna Ogrodu Chińskiego
we Wrocławiu;

A. Drapella-Hermansdorfer (kier.) i in; etap II.

Opracowanie: Koncepcja zagospodarowania szlaków turystycznych w Karpaczu.

A. Drapella-Hermansdorfer (kier.) i in;

 • 2007

Wyjazd badawczy: Gera-Ronneburg (BUGA 2007), Berlin.

maj

obrona pracy doktorskiej: Proekologiczne gospodarowanie wodą opadową w aspekcie architektury krajobrazu, (Praca wykonana na Wydz. Architektury Politechniki Krakowskiej)

Autor: Ewa Kozłowska, promotor: Alina Drapella-Hermansdorfer

X Dolnośląski Festiwalu Nauki Wystawa: Ogród cesarzy chińskich we Wrocławiu

17-25 września

II konferencja z cyklu: Oblicza Równowagi, pt. Parki i ogrody tematyczne jako miejsce spotkań między kulturami

w ramach Międzynarodowej Dekady Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju;
oraz  wystawa towarzysząca: „Ogrody Świata w Parku Szczytnickim
organizator: PWr, Wydział Architektury i Gmina Wrocław, Departament Architektury i Rozwoju

8 – 9 października,

 

Polsko – chińskie warsztaty projektowe nt. Koncepcja Ogrodu Chińskiego we Wrocławiu

Warsztat z naukowcami z Human University of Agriculture z Changsha’y (Chiny),

organizowany w Wojnowicachprzez WA PWr i UP

10-11 października

Opracowanie: Koncepcja programowo – przestrzenna Ogrodu Chińskiego we Wrocławiu;

A. Drapella-Hermansdorfer (kier.) i in; etap I.

Opracowanie: Ocena wpływu planowanych przedsięwzięć strategicznych na terenach Parku Szczytnickiego w rejonie Hali Ludowej – Hali Stulecia. Propozycje koordynacji i charakteru działań towarzyszących.

A. Drapella-Hermansdorfer (kier.) i in;

 • 2006

Seminarium wyjazdowe: Krajobrazy XXI wieku – Francja,

trasa: Tubingen – Strasburg  – Nancy – Marne-la-Valle –  Wersal –  ST Quentin en Yvelinnes –  Blois,  Villandry – Amboise – Chaumont sur Loire –  Freiburg (dz. Vauban) –  Monachium (BUGA 2005); 2 – 12 września

IX Dolnośląski Festiwal Nauki, wystawa: Dolnośląskie Centrum Architektury;

14-21 września;

I Nagroda w konkursie Wrocławska Magnolia

Praca magisterska pt.: „Cmentarz krajobrazowy na Oporowie we Wrocławiu,

Autor: Monika Brodzka, promotor: Alina Drapella-Hermansdorfer,

VII Podyplomowe Studium Architektury Krajobrazu

kier. Artur Kwaśniewski; październik 2006 – czerwiec 2008,

Książka: Kształtowanie Krajobrazu: idee, strategie, realizacje. Cz. II: Londyn i okolice.

 • 2005

Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Oblicza Równowagi” Architektura – Urbanistyka – Planowanie u progu Międzynarodowej Dekady Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju;

23-25 czerwca

Seminarium wyjazdowe: Krajobrazy XXI wieku – Londyn i okolice

trasa: Stowe – Milton Keynes – Woburn Abbey Gardens – Chenies Manor House oraz –

Londyn:  Hampton Court – Kew Gardens – Hampstead Green Suburb – Mile End Park – Barbican – A Landscape Walk: Canary Wharf – Island Gardens – Greenwich Penninsula

5-10 września  i 11-16 września

VIII Dolnośląski Festiwalu Nauki Wystawa: 10 lat Podyplomowego Studium Architektury Krajobrazu

16 – 23 września

Książka: Kształtowanie krajobrazu: idee, strategie, realizacje. Cz. I. Saksonia, Brandenburgia, Berlin,

I Nagroda w konkursie na koncepcję zagospodarowania centrum południowego Wrocławia W. Sobolewski, K. Cebrat, M Sobolewski, J. Chojnicki

 • 2004

Seminarium wyjazdowe: Krajobrazy XXI wieku – Niemcy

trasa: Cottbus – Dessau – Potsdam – Berlin;

9 –13 czerwca

VII Dolnośląski Festiwalu Nauki, wystawa: Wrocławskie budowle hydrotechniczne w obiektywie Ryszarda Bugajskiego

VII Podyplomowe Studium Architektury Krajobrazu

kier. Artur Kwaśniewski; październik 2004 – czerwiec 2006,

 • 2003

Seminarium wyjazdowe: Krajobrazy XXI wieku – Austria, Niemcy

trasa: Salzburg (park Hellbrunn) – Wattens  (Kryształowe Światy Swarovskiego) — Neuschweinstein — Linderhof — Mainau — Bad Wörisfofen — Műnchen (os. Messestadt Riem); 30 kwietnia-3 maja

Obrona rozprawy doktorskiej: Możliwości realizacji programu „miasta frontem ku Odrze” na obszarze województwa lubuskiego. Aspekty krajobrazowe.

Autor: Marta Skiba: promotor: Alina Drapella-Hermansdorfer

Obrona rozprawy doktorskiej: Wpływ partycypacji społecznej na proces projektowania architektonicznego

Autor: Jacek Wiszniewski, promotor: Alina Drapella-Hermansdorfer

Obrona rozprawy doktorskiej: Problemy budownictwa interwencyjnego w kontekście powodzi 1997 roku

Autor: Maciej Stojak, promotor: Alina Drapella-Hermansdorfer

VI Dolnośląski Festiwalu Nauki Wystawa: 10 lat Podyplomowego  Studium Architektury Krajobrazu

15-20 wrzesień

Opracowanie: Strategia rozwoju portów i przystani żeglarsko-motorowodnych na obszarze Wrocławskiego Węzła Wodnego.

Paweł Ogielski (kier.) i in.

Opracowanie: Studium wykonalności i możliwości portu turystyczno-rekreacyjnego „Marina – Wrocław” Wrocław”.

Paweł Ogielski (kier.) i in.

Książka: Wrocławskie Zielone Wyspy. Projekt zarządzania zasobami środowiska miejskiego

Praca zbiorowa pod red. Aliny Drapelli-Hermansdorfer.

 • 2002

IX Seminarium wyjazdowe: „Ogrody świata”- Włochy

trasa: Florencja (villa Gamberaia), Frascati (villa Aldobrandini), Tivoli (villa d’Este), Bagnaia (villa Lante), Caprarola, Capalbio (Giardino dei Tarocchi), Pratolino,

1-5 maja.

Obrona rozprawy doktorskiej: Zrównoważony rozwój budownictwa tanich domów jednorodzinnych w Polsce po 1989

Autor: Krzysztof Cebrat, promotor: Alina Drapella-Hermansdorfer

Opracowanie: Opracowanie koncepcji pokonkursowej zagospodarowania terenu Parku Milenijnego położonego w rejonie Nowego Dworu we Wrocławiu
kier. dr inż. arch. Paweł Osielski

V Dolnośląski Festiwalu Nauki Wystawa: Park Milenijny we Wrocławiu.

19-22 września, Gmach Główny PWr.

VI Podyplomowe Studium Architektury Krajobrazu

kier. Artur Kwaśniewski;

październik 2002 – czerwiec 2004,

Konferencja: V Forum Architektury Krajobrazu

międzynarodowa konferencja organizowana wspólnie z Wydziałem   Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji AR we Wrocławiu.

Muzeum Architektury, 17-18 października.

Karta Strefy Podmiejskiej

 • 2001

VI Seminarium wyjazdowe: Niemcy i Holandia,

trasa: Poczdam, Hanower, ogrody Jana Boomkampa, osiedle Kattenbroeck,  wystawa tulipanów w Keukenhof

Wydział Architektury, 1-3 maja.

VII Seminarium wyjazdowe szlakiem krajobrazowych i ogrodowych: Sulistrowiczki, Niemcza, Wojsławice i Henryków

26 maja.

IV Dolnośląski Festiwalu Nauki

Gmach Główny PWr, wrzesień.

V Podyplomowe Studium Architektury Krajobrazu

kier. Alina Drapella-Hermansdorefer;

październik 2001 – czerwiec 2003,

VIII Seminarium wyjazdowe szlakiem krajobrazowych: zamek Książ

Wydział Architektury, październik.

 • 2000

V Seminarium wyjazdowe: Krajobrazy XXI wieku – Niemcy

trasa: Lipsk (rewaloryzacja kopalni Cospuden), Kassel, Zagłębie Ruhry (IBA-Emscherpark), Hanower (EXPO 2000), Magdeburg (park BUGA’99); wyjazd zorganizowany wspólnie z Wydziałem Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji AR we Wrocławiu,

wrzesień.

I nagroda w ogólnopolskim konkursie SARP: Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Parku Tysiąclecia we Wrocławiu

Autorzy: A. Drapella-Hermansdorfer, Ryszard Majewicz, Paweł Ogielski, Teresa Lorenz  i in;

 

III Dolnośląski Festiwal Nauki: ekspozycja prac studialno-projektowych

Gmach Główny PWr, wrzesień.

IV Podyplomowe Studium Architektury Krajobrazu

kier. Artur Kwaśniewski;

październik 2000 – czerwiec 2002,

 • 1999

III Podyplomowe Studium Architektury Krajobrazu

kier. Alina Drapella-Hermansdorfer;

październik 1999 – czerwiec 2001, .

 • 1998

Konferencja: Miasto-ogród: sto lat rozwoju idei.

ogólnopolska konferencja połączona z wystawą TARAGRA 98, zorganizowana
we współpracy z AR we Wrocławiu, Hala Ludowa, 18-20 czerwca.

Warsztaty studyjno-projektowe: Zieleń dla Wrocławia: Campus Wydziału Architektury w XXI wieku.; kier: Bogusław Wojtyszyn

Wydział Architektury, październik,

 • 1997

III Seminarium wyjazdowe szlakiem krajobrazowych założeń Niemczy, Wojsławic
i Henrykowa

maj.

Ogólnopolska konferencja: Sztuka ogrodów w krajobrazie miasta.

połączona z wystawą TARAGRA 98 i objazdem specjalistycznym po zabytkowych założeniach parkowych, zorganizowana wespół z AR we Wrocławiu

Muzeum Architektury, 20-22 czerwca

IV Seminarium wyjazdowe szlakiem krajobrazowych założeń Opolszczyzny: Lipno – Nysa – Moszna – Paczków

październik.

 • 1996

II Podyplomowe Studium Architektury Krajobrazu

kier. Alina Drapella-Hermansdorfer;

październik 1996 – czerwiec 1998,

 • 1995

II Konferencja z cyklu: Konfrontacje w Krajobrazie: Wrocław w zieleni.

konferencja połączona z zakończeniem  I edycji Studium

Wydział Architektury, styczeń.

II Seminarium wyjazdowe trasą dużych założeń parkowych: Iłowa, Cottbus, (BUGA’95 i park Branitz), Bad Muskau,

1-2 czerwca.

 • 1994

I Seminarium wyjazdowe, trasą zabytkowych założeń parkowych: Rydzyna, Rogalin, Kórnik,

październik.

 • 1993

I edycja Podyplomowego Studium Architektury Krajobrazu

kier. Alina Drapella-Hermansdorfer;

październik 1993 – czerwiec 1995, Wydział Architektury PWr,.

 • 1992

List otwarty do prezydenta Wrocławia

Konferencja: Parki, promenady, ogrody.

ogólnopolska konferencja połączona z wystawą w Muzeum  Architektury, zorganizowana we współpracy z Komitetem Architektury i Urbanistyki PAN,

3-5 czerwiec.