Doktoranci i realizowane dysertacje

Marta Fuchs mgr inż. Tytuł rozprawy doktorskiej:
kontakt: marta.fuchs@pwr.edu.pl

Agnieszka Orzechowska mgr inż.
Tytuł rozprawy doktorskiej: Hortiterapia w otoczeniu obiektów służby zdrowia.
kontakt: agnieszka.orzechowska@pwr.edu.pl

Katarzyna Pietraszko mgr inż.
Tytuł rozprawy doktorskiej: Miniaturyzacja krajobrazu w sztuce dalekiego wschodu.

Szymon Rozalski mgr inż.
Tytuł rozprawy doktorskiej: Wrocławskie założenia zieleni w latach 2000-2010.
Głównym celem pracy jest inwentaryzacja, skatalogowanie i usystematyzowanie wrocławskich realizacji zieleni ze szczególnym uwzględnieniem obiektów realizowanych w latach 2000-2010. Badanie struktury zasobów i zarządców terenami zieleni oraz weryfikacja narzędzi systemowych umożliwia zintegrowane zarządzanie terenami zieleni miejskiej. strona projektu kontakt: szymon.rozalski@pwr.edu.pl

Emilia Sadowska mgr
Temat rozprawy doktorskiej: Zespoły i osiedla mieszkaniowe z lat 2000-2010 w opinii mieszkańców aglomeracji wrocławskiej. Cele badania: Wywiady środowiskowe w wybranych osiedlach mieszkaniowych aglomeracji wrocławskiej. Przedstawienie różnych rodzajów osiedli w celu wyciągnięcia ogólnych wniosków przydatnych dla inwestorów oraz władz miasta. Analiza wypowiedzi przyszłych oraz aktualnych mieszkańców na forach internetowych poświęconych osiedlom deweloperskim, ze zwróceniem uwagi na jakość wykonania inwestycji oraz standard środowiska mieszkaniowego. Zgromadzenie bazy danych o mieszkalnictwie deweloperskim we Wrocławiu. Wywiady z inwestorami, spojrzenie na problem z innego punktu widzenia. Zapoznanie się z trudnościami na jakie napotyka deweloper w procesie inwestycyjnym, w tym pozyskanie informacji na temat stosunku władz miasta do prywatnych inwestorów działających na rynku nieruchomości mieszkaniowych. kontakt: emilia.sadowska@pwr.edu.pl

Martyna Stasiniewska mgr inż. arch.
Temat rozprawy doktorskiej: Projektowanie uniwersalne z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie
kontakt: martyna.stasiniewska@pwr.wroc.pl

Piotr Wesołowski mgr inż. arch.
Tytuł rozprawy doktorskiej: Akupunktura miasta – Efemeryczne aranżacje przestrzeni. Celem pracy jest klasyfikacja i systematyka nurtów poszukiwań wspólnych dla architektury i sztuki w efemerycznych aranżacjach przestrzeni. Poddanie tego tematu refleksji teoretycznej ma na celu zwrócenie uwagi na wybrane zagadnienia, wiążące architekturę ze sztuką w kontekście ‘akupunktury miasta’, rozumianej jako interwencyjne projekty i realizacje przestrzenne. Więcej informacji
kontakt: piotr.wesolowski@pwr.edu.pl

Magdalena Wieczorek mgr inż.
Tytuł rozprawy doktorskiej: Urbanistyka Wrocławia 1945-1989. Plany, koncepcje, wizje rozwoju miasta. kontakt: magdalena.wieczorek@pwr.edu.pl

Katarzyna Żołnierek-Mazurek mgr inż. arch.
Tytuł rozprawy doktorskiej: Programy i metody przyrodniczej rewitalizacji środowiska mieszkaniowego.