dr hab. inż. Romuald Tarczewski

tel. 71 320 64 20

pok. 222 (bud. E-1)

E-mail: romuald.tarczewski@pwr.wroc.pl

Tematyka oferowanych prac doktorskich

1. Kształtowanie swobodnych form architektonicznych
2. Projektowanie unikatowych obiektów architektonicznych
3. Konstrukcje w architekturze współczesnej
4. Obiekty i konstrukcje membranowe
5. Zastosowania naturalnych prototypów form w architekturze
6. Wybrane problemy konstrukcji historycznych
7. Środowiskowa kompatybilność obiektów architektonicznych
8. Proces projektowania i realizacji obiektów architektonicznych