dr inż. arch. Krzysztof Cebrat

Biogram

1996-2003 – współpraca z biurem projektowym CAD-PROJEKT – Sylwester Olszewski: asystowanie przy wykonaniu projektów domów jednorodzinnych, zabudowy przemysłowej i usługowej, inwentaryzacji budowlanych i dendrologicznych. Projekt i realizacja domu własnego.
1997 – obrona pracy magisterskiej. Zakończenie studiów z wyróżnieniem i nagrodą rektora.
2004-2006 – współpraca z arch. Waldemarem Sobolewskim: wykonywanie projektów koncepcyjnych i inwentaryzacji.
1998-2002 – studia doktoranckie zakończone obroną pracy doktorskiej i nadaniem stopnia dr nauk technicznych. Promotor: dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer.
2006 – współpraca z firmą PHU Stanbud. Wykonanie projektów koncepcyjnych i projektu domu w zabudowie zagrodowej.
2006 – współpraca z arch. Anną Bać. Wykonanie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych, uczestnictwo w procesie budowy – budynki energooszczędne: jednorodzinne, oświaty, i inne.

Zainteresowania zawodowe
Obszar zainteresowań obejmuje problemy przepływu i wykorzystania energii w środowisku przetworzonym przez człowieka w skali urbanistycznej i architektonicznej:

  1. Ewolucja i metabolizm miast, podobieństwo systemów miejskich i przyrodniczych.
  2. Energetyczny audyt miejski i możliwości stosowania odnawialnych źródeł energii w skali urbanistycznej.
  3. Architektura low-tech. Zasadność stosowania nowoczesnych technologii w kontekście całkowitego bilansu energetycznego budynków.
  4. Projektowanie, komputerowe modelowanie i analiza stref buforowych w budynkach.
  5. Projektowanie, komputerowe modelowanie i analiza budynków energooszczędnych

 

Dorobek projektowy

Koncepcja sali sportowej
I nagroda w konkursie
ul. Hauke Bossaka we Wrocławiu

Analiza możliwości dostosowania ogrodu botanicznego i zoologicznego we Wrocławiu do potrzeb osób niepełnosprawnych
Wrocław

Budynek jednorodzinny – dom pasywny
Szczytna, gmina Polanica Zdrój

Budynek jednorodzinny
przebudowa i termomodernizacja
ul. Lądecka Wrocław

Inwentaryzacja zieleni kompleksu sportowo rekreacyjnego w Ząbkowicach Śląskich

Budynek wielorodzinny
ul. Wałbrzyska we Wrocławiu

Nowa siedziba V LO i gimnazjum
II nagroda w konkursie
Wrocław ul. Ślężna

Zespół szkolno-przedszkolny – projekt budowlany, wykonawczy, nadzór autorski
I nagroda w konkursie
Maślice Wrocław

Projekt budowlany i wykonawczy cmentarza
Borzygniew gmina Mietków

Projekt domu jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej
Bzów, powiat Siedlce

Koncepcja filharmonii wrocławskiej i zagospodarowania terenu Placu Wolności – konkurs
Wrocław

Koncepcja zagospodarowania obszaru Centrum Południowego we Wrocławiu
I nagroda w konkursie
pow.: 10676,9 a

Ekologiczny budynek gospodarczy (projekt + własna realizacja)
I nagroda w konkursie140 m3, konstrukcja murowana
I nagroda w konkursiePiszkawa k. Oleśnicy

Rozbudowa domu dwurodzinnego (projekt + własna realizacja)
I nagroda w konkursie180 m3, konstrukcja szkieletowa – drewniana
I nagroda w konkursiePiszkawa k. Oleśnicy

Dom jednorodzinny
816 m3, konstrukcja mieszana: murowana i szkieletowa drewniana
Wrocław ul. Starobielawska

Dom jednorodzinny
940 m3, konstrukcja mieszana: murowana i szkieletowa drewniana
Miłoszyce k. Jelcza-Laskowice

Dom jednorodzinny
1300 m3, konstrukcja szkieletowa – drewniana
Drzonków k. Zielonej Góry

Ogród przy domu letniskowym
pow.: 6 a
Osola

Dom jednorodzinny
620 m3, konstrukcja szkieletowa – drewniana
Nowa Wioska

Zestaw mebli dla Almi Decor – koncepcja

Salon samochodowy – koncepcja
7100 m3, konstrukcja mieszana: stalowa, murowana
Świdnica

Ogród przy rezydencji – koncepcja + inwentaryzacja dendrologiczna
pow.: 15 a
Wrocław ul. J. Kochanowskiego

Rozbudowa budynku mieszkalnego
250 m3, konstrukcja murowana
Siechnice

Cmentarz komunalny – koncepcja
pow.: 34 a
Borzygniew, gm. Mietków

Adaptacja i rozbudowa zespołu zabudowań mieszkalnych i gospodarczych
3400 m3, konstrukcja murowana
Niwnice k. Lwówka Śl.

Rozbudowa warsztatu samochodowego wraz z częścią biurowo-socjalną
2800 m3, konstrukcja murowana
Siechnice

Rozbudowa salonu samochodowego
3350 m3, konstrukcja mieszana: stalowa, murowana
Wrocław ul. Krakowska

Rozbudowa domu jednorodzinnego
210 m3, konstrukcja szkieletowa – drewniana
Osolin

Koncepcja Świątyni Opatrzności Bożej – konkurs
Warszawa

Dom dwurodzinny w zabudowie zagrodowej
930 m3, konstrukcja szkieletowa – drewniana
Piszkawa k. Oleśnicy

Parking dla samochodów osobowych przy zakładach Hutmen – koncepcja + inwentaryzacja dendrologiczna
pow.:112 a
Wrocław ul. Grabiszyńska

Adaptacja kina na Gminny Ośrodek Kultury
2400 m3, konstrukcja murowana
Kondratowice

Dom dwurodzinny
(projekt + własna realizacja)
830 m3, konstrukcja szkieletowa – drewniana
Piszkawa k. Oleśnicy

Budynek mieszkalno-usługowy
2130 m3, konstrukcja murowana
Wrocław ul. Rogowska

Dom jednorodzinny
1180 m3, konstrukcja murowana
Sadków

Rozbudowa i przebudowa obiektów socjalnych i przemysłowych Zakładu Młynarskiego
2600 m3 konstrukcja murowana
Żerniki Wielkie

Budynek biurowo-socjalny Zakładu Explominex
840 m3, konstrukcja murowana
Rogów Sobócki

Budynek biurowo-magazynowy Wydawnictwa Siedmioróg
650 m3, konstrukcja murowana
ul. Opolska, Wrocław

Budynek mieszkalny w zespole budynków Zakładu Młynarskiego
1140 m3, konstrukcja murowana
Żerniki Wielkie

Budynek biurowy w zespole budynków Zakładu Młynarskiego
1560 m3, konstrukcja murowana
Żerniki Wielkie

Wiata przemysłowa w zespole budynków Zakładu Młynarskiego
1760 m3, konstrukcja mieszana: stalowa, murowana
Żerniki Wielkie

Szata graficzna 3 publikacji

Publikacje

Cebrat Krzysztof: Parametry środowiskowe budynków – dążenie do równowagi czy stagnacji? Problemy stosowania i edukacji. W: Oblicza równowagi – architektura, urbanistyka, planowanie – u progu Międzynarodowej Dekady Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2005. s. 412-417, bibliogr., [9] poz., Summ.
(Studia i Materiały Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej; 1)
Referat z międzynarodowej konferencji nt. Oblicza równowagi – architektura, urbanistyka, planowanie – u progu Międzynarodowej Dekady Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Wrocław, 23-25.06.2005
ZP I01/2006/I-840

Cebrat Krzysztof: Greenwich Millenium Village. W: Kształtowanie krajobrazu: idee, strategie, realizacje. Cz. 2. Londyn i okolice.
Praca zbiorowa pod red. Aliny Drapelli-Hermansdorfer. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2005. s. 58-61, [2] fot., [1] rys.
ZP I01/2006/I-876

Cebrat Krzysztof: Ocena wpływu zabudowy na środowisko w programie nauczania studentów Wydziału Architektury. Architektura Krajobrazu. 2003 nr 1/2, s. 30-38, [6] fot., [2] rys., [4] tab.
AK I01/2006/I-881

Cebrat Krzysztof, Drapella-Hermansdorfer Alina, Ogielski Paweł: Projekt „Zielony audyt”. W: Wrocławskie Zielone Wyspy. Projekt zarządzania zasobami środowiska miejskiego. Praca zbiorowa pod red. Aliny Drapelli-Hermansdorfer. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2003. s. 198-210
Bibliogr. do całej książki s. 306-319.
ZP I01/2004/I-662

Drapella-Hermansdorfer Alina, Cebrat Krzysztof: Stan środowiska w zespole Zielonych Wysp. W: Wrocławskie Zielone Wyspy. Projekt zarządzania zasobami środowiska miejskiego. Praca zbiorowa pod red. Aliny Drapelli-Hermansdorfer. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2003. s. 99-112, [2] fot., [5] rys.
Bibliogr. do całej książki s. 306-319.
ZP I01/2004/I-659

Bernacki Kamil, Cebrat Krzysztof, Jarosławska Małgorzata, Kozłowska Ewa, Rudno-Rudzińska Barbara, Świerkosz Krzysztof, Wiszniowski Jacek, Drapella-Hermansdorfer Alina: Wybór pojęć zrównoważonego rozwoju. W: Wrocławskie Zielone Wyspy. Projekt zarządzania zasobami środowiska miejskiego. Praca zbiorowa pod red. Aliny Drapelli-Hermansdorfer. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2003. s. 27-50, bibliogr. 50 poz.
Bibliogr. do całej książki s. 316-319.
ZP I01/2004/I-657

Cebrat Krzysztof: Koncepcja warstw ogrodniczych we Wrocławiu w kontekście wielkich światowych ekspozycji zieleni. W: Miasto-ogród. Sto lat rozwoju idei. Konferencja naukowa, Wrocław, 18-20 czerwca 1998. Wrocław : Dolnośl. Wydaw. Nauk., 1998. s. 199-208, 6 rys., bibliogr. 24 poz., Summ.
RK I01/1998/I-365

Prace niepublikowane

Cebrat Krzysztof, Drapella-Hermansdorfer Alina, Januszewski Stanisław, Majewicz Ryszard, Ogielski Paweł, Sobolewski Waldemar, Stojak Maciej: Strategia rozwoju portów i przystani żeglarsko-motorowodnych na obszarze Wrocławskiego Węzła Wodnego. Raporty Zakł. Kształt. Śr. PWroc. 2004 Ser. SPR nr 570, 72 s. : rys., tab., maszyn.
EN I01/2004/S-570

Adamczyk Ryszard, Bełtowski Jan T, Bojda Krzysztof, Bryś Janusz, Cebrat Krzysztof, Drapella-Hermansdorfer Alina, Iwankiewicz-Rak Barbara, Januszewski Stanisław, Kalina-Prasznic Urszula, Kwaśniewski Artur, Majewicz Ryszard, Ogielski Paweł, Petryński Wacław, Płuziński Tadeusz, Urbanowicz Jan, Warchał Adam, Wasiak Maciej: Studium wykonalności i możliwości portu turystyczno-rekreacyjnego Marina – Wrocław. Raporty Zakł. Kształt. Śr. PWroc. 2004 Ser. SPR nr 571, 101 s. : rys., 35 tab., maszyn.
EN I01/2004/S-571

Barański Piotr, Bernacki Kamil, Caliński Zbigniew, Cebrat Krzysztof, Czamara Włodzimierz, Drapella-Hermansdorfer Alina, Jankowski Wojciech, Kwaśniewski Artur, Lorenz Teresa, Majewicz Ryszard, Neumann Michał, Ogielski Paweł, Okińczyc Mirosław, Osak Małgorzata, Petri Andrzej, Rinke Mariusz, Rinke Zbigniew, Rudno-Rudzińska Barbara, Sowa Marcin, Szczęsny Krzysztof, Tomczak Beata, Urbanowicz Krystyna, Weretelnik Elżbieta, Wiatkowski Mirosław: Park Milenijny we Wrocławiu : Strategia zarządzania zasobami krajobrazu. Raporty Zakł. Kształt. Śr. PWroc. 2003 Ser. SPR nr 516, 195 s. : fot., mapy, rys., tab., maszyn.
EN I01/2003/S-516

Drapella-Hermansdorfer Alina, Ogielski Paweł, Kwaśniewski Artur, Cebrat Krzysztof, Bernacki Kamil: Wyjazdy szkoleniowe i badawcze jako element dydaktyki w architekturze krajobrazu. Raporty Zakł. Kształt. Śr. PWroc. 2003 Ser. SPR nr 556, 28 s. : 15 rys., bibliogr. 74 poz., maszyn.
EN I01/2003/S-556

Drapella-Hermansdorfer Alina, Kwaśniewski Artur, Ogielski Paweł, Cebrat Krzysztof, Bernacki Kamil: Wyjazdy szkoleniowe i badawcze jako element dydaktyki w architekturze krajobrazu. Raporty Zakł. Kształt. Śr. PWroc. 2003 Ser. SPR nr 526, 28 s. : 14 fot., bibliogr. 74 poz., maszyn.
EN I01/2003/S-526

Cebrat Krzysztof: Zrównoważony rozwój budownictwa tanich domów jednorodzinnych w Polsce po 1989 roku. Raporty Zakł. Kształt. Śr. PWroc. 2002 Ser. PRE nr 893, 176 s. : 13 fot., 15 il., 20 tab., bibliogr. 200 poz., maszyn.
Rozprawa doktorska (27.09.2002) Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Wrocław. Promotor: dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer.
DN I01/2002/P-893

własny wykład i seminarium, zrównoważony rozwój miast i obszarów podmiejskich – problemy planistyczne – IV r. GP

własny wykład i ćwiczenia projektowe – budynki ekologiczne – problemy projektowe V r. A.

kurs auditing energetyczny

udział w seminarium „zrównoważone planowanie energetyczne w gminach”

udział i referat w dniach oszczędzania energii 04.11.2008 r.

udział w II krajowej konferencji nt wdrażania dyrektywy 2002/91/WE w Polsce 07.11.2008 r. (charakterystyka energetyczna)

e – mail: krzysztof.cebrat@pwr.wroc.pl
kontakt: tel: (0-71) 320-64-00