dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak

luc2

Łukasz Dworniczak, wrocławianin, z wykształcenia architekt krajobrazu, z zamiłowania arborysta, w wolnym czasie webmaster i podróżnik;

doktor nauk technicznych w specjalności gospodarka przestrzenna (2014),
rozprawa doktorska pt. Ochrona i gospodarowanie krajobrazem Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w świetle Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Aliny Drapelli-Hermansdorfer

studia doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej (2008-2013);

magister inżynier architekt krajobrazu (2008),
dyplom pt. Wykorzystanie walorów przyrodniczych Doliny Bystrzycy we Wrocławiu, promowany przez dr Marka Krukowskiego na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji kierunek architektura krajobrazu (2003-2008),

aktywny zawodowo jako architekt krajobrazu, od 2007 pracuje w zespole dr hab. inż. arch. Aliny Drapelli-Hermansdorfer oraz realizuje, projektant, autor publikacji naukowych, opracowań dendrologicznych, współorganizator wystaw i warsztatów.

Wybrane publikacje naukowe

ZIEMIAŃSKA M. DWORNICZAK Ł. PIOTROWSKI M. 2014:
Skuteczna ochrona drzew w   procesie inwestycyjnym [w:] Witkoś K. (red.), Drzewa w krajobrazie. Poradnik praktyka, s. 223 – 240

ZIEMIAŃSKA M. DWORNICZAK Ł. 2014:
Projektowanie zadrzewień w krajobrazie otwartym[w:] Witkoś K. (red.), Drzewa w krajobrazie. Poradnik praktyka, s. 241 – 270

ZIEMIAŃSKA M. DWORNICZAK Ł. 2014:
Zasady obowiązujące przy wykonywaniu nasadzeń drzew przydrożnych oraz nadzorowaniu związanych z tym prac [w:] Witkoś K. (red.), Drzewa w krajobrazie. Poradnik praktyka, s. 271 – 300

DWORNICZAK Ł. HERMANSDORFER M., WESOŁOWSKI P. 2014:
Koncepcja zagospodarowania Parku Rataja w Poznaniu,
[w:] Wiszniowski J. [red.] 2014: Współczesne metody reintegracji osiedli, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław

DWORNICZAK Ł. SZENDI A. 2012:
Tożsamość Wrocławia w kontekście jego zieleni,
[w:] Trocka-Leszczyńska E., Przesmycka E. [red.] 2012: Miasto w kulturze, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, ISBN 978-83-7493-740-5

STOJAK M., DWORNICZAK Ł. 2012:
Krajobraz Holandii od-nowa,
Architektura Krajobrazu nr 4/2012, Wrocław, s. 57-54, ISSN 2080-9336

DWORNICZAK Ł. 2012:
Koncepcja Zielonego Pierścienia wokół Wrocławia,
Przegląd Urbanistyczny Tom VI, Wrocław, s. 104 – 105,

KWAŚNIEWSKI A. DWORNICZAK Ł. 2010:
Między rozumem a intuicją. Architektura krajobrazu w teorii, pracach projektowych i działaniach edukacyjnych Zakładu Kształtowania Środowiska Politechniki Wrocławskiej,
[w:] Architektura Krajobrazu 3 2010, UP we Wrocławiu, Wrocław, s. 88-93 (ISSN 1641-5159)

 

Wybrane prace badawczo-projektowe realizowane w Zakładzie Kształtowania Środowiska

System terenów chronionych w obrębie wrocławskiego obszaru metropolitalnego. Koncepcja „Zielonego Pierścienia Wrocławia”
konsultant naukowy: dr hab. inż. arch. A. Drapella Hermansdorfer,
Wrocław 2009,

„Strategia Rewaloryzacji Parku Szczytnickiego we Wrocławiu” Etap II
wraz z: dr hab. inż. arch. A. Drapella Hermansdorfer, mgr inż. M. Brodzka,
Wrocław, luty 2009,
Prezentacja projektu

„Strategia Rewaloryzacji Parku Szczytnickiego we Wrocławiu” Etap I
wraz z: dr hab. inż. arch. A. Drapella Hermansdorfer, dr inż. arch. P. Ogielski, mgr inż. M. Brodzka,
Wrocław, maj 2008,

„Koncepcja programowo – przestrzenna projektu Ogrodu Chińskiego we Wrocławiu”
wraz z: dr hab. inż. arch. A. Drapella Hermansdorfer, dr inż. arch. Fan Junfang, dr inż. arch. P. Ogielski, mgr inż. M. Brodzka, mgr inż. E. Podhajska, S. Rozalski, B. Teichert, D. Skarżyński, mgr Z. Ćwik
Strona projektu
Wrocław, luty – marzec 2008,

„Ocena wpływu planowanych przedsięwzięć strategicznych na terenach Parku Szczytnickiego w rejonie Hali Ludowej – Hali Stulecia. Propozycje koordynacji i charakteru działań towarzyszących”
wraz z: dr hab. inż. arch. A. Drapella Hermansdorfer, dr inż. arch. P. Ogielski, dr E. Szopińska, mgr inż. M. Brodzka
na zlecenie: Dolnośląskiego Centrum Studiów Regionalnych (proj. nr. Z/2.02/II/2.6/16/05)
Wrocław, wrzesień – listopad 2007,
Strona projektu

„Koncepcja programowo – przestrzenna Ogrodu Chińskiego we Wrocławiu”
Etap 1: Założenia programowo-przestrzenne do wyboru lokalizacji oraz koncepcji programowo przestrzennej Ogrodu Chińskiego we Wrocławiu ”
wraz z: A. Drapella Hermansdorfer, P. Ogielski, M. Brodzka, E. Podhajska, S. Rozalski, B. Teichert
Wrocław, lipiec 2007, Raport serii S/84/07

Działalność dydaktyczna

Kursy prowadzone na Wydziale Architektury PWr obejmują zagadnienia ochrony środowiska i kształtowania przestrzeni w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Wykaz zajęć na kierunkach studiów:
–  Gospodarka Przestrzenna: Fizjografia, Ochrona i kształtowanie środowiska, Architektura krajobrazu,
– Architektura i Urbanistyka: Architektura krajobrazu;
– Podyplomowe Studium Architektury Krajobrazu: Prowadzenie przedsiębiorstwa i kosztorysowanie w zakresie architektury krajobrazu.

Wyróżnienia

II miejsce (najwyższa liczba punktów) Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania nadodrzańskich terenów Starego Miasta pod budowę przystani rzecznej z zapleczem turystyczno-rekreacyjnym w Głogowie 

zespół: dr inż. arch. J. Zygmunt-Rubaszek, dr inż. arch. P. Amałowicz, dr inż. arch. A. Sobolewski, Ł. Dworniczak, P. Krajewski, U. Lentner, M. Nenycz
dla: UM Głogów, Wrocław, marzec 2008,

I Nagroda w konkursie studenckim na Koncepcję zagospodarowania Parku im. Andrzeja Błachańca
zespół: Ł. Dworniczak, S. Rozalski,
dla: UM Zgorzelec, Wrocław, luty 2008,

III nagroda w konkursie architektonicznym na Koncepcję programowo-przestrzenną zagospodarowania terenu arboretum Akademii Rolniczej we Wrocławiu – projekt przyjęty do realizacji
zespół: M. Niemczyk, M. Krukowski, Ł. Dworniczak, M. Motas, S. Rozalski
dla: Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław, sierpień 2006,