Publikacje

Przedstawiamy publikacje pracowników Zakładu Kształtowania Środowiska w dwóch działach:

Książki
Monografie oraz materiały konferencyjne wydane w ZKŚ.

Materiały niepublikowane
W tym dziale znajdują się raporty oraz sprawozdania udokumentowane w bibliotece Wydziału Architektury PWr.