Seminaria i wystawy

Niezależnie od seminariów prowadzonych na Wydziale, od 1992 roku Zakład organizuje też seminaria wyjazdowe. Pierwsze z nich były adresowane do uczestników Podyplomowych Studiów Architektury Krajobrazu i obejmowały głównie krajowe objazdy zabytkowych parków i ogrodów. Od roku 2000 ta forma ustawicznego kształcenia została wzbogacona o seminaria zagraniczne, otwarte dla innych ośrodków akademickich a także osób związanych zawodowo z architekturą krajobrazu, architekturą i urbanistyką. Przedmiotem seminariów są problemy związane z kształtowaniem krajobrazu, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym (z uwzględnieniem problematyki zrównoważonego rozwoju).
Wyjazdy badawcze stanowią ważny element w edukacyjnej i naukowej działalności Zakładu. Istotą architektury krajobrazu nie jest bowiem abstrakcyjne modelowanie lecz „konfrontacja w krajobrazie”. Tylko naoczne poznanie pozwala w pełni dostrzec cechy otoczenia, doświadczyć i dokonać analizy panujących wiatrów, temperatur, dźwięków, zapachów i innych czynników warunkujących percepcję danego obiektu. Autopsja miejsca i autopsja dzieła stanowią więc w nauczaniu architekta krajobrazu niezbędny składnik procesu dydaktycznego, którego nie da się zastąpić dokumentacją fotograficzną, kartograficzną czy techniczną.

Zapraszamy na: XI Seminarium z cyklu „Krajobrazy XXI wieku: idee, strategie, realizacje” – ochrona i planowanie krajobrazu kulturowego Czech
Trasa: Wrocław — Litomysl — Kroměříž — Brno — Lednice – Valtice–Mikulov — Brno — Žďár nad Sázavou — Kutna Hora — Praga — Hruba Skala — Železnice – Valdice – Jičín — Kuks — Wrocław

8-13 września 2012
Scenariusz i opieka merytoryczna: Alina Drapella-Hermansdorfer, Artur Kwaśniewski
Opracowanie merytoryczne poszcz. obiektów: Alina Drapella-Hermansdorfer, Artur Kwaśniewski, Oleg Mycak, Paweł Ogielski, Maciej Stojak, Bogusław Wojtyszyn