Studies and research

Strategia Rewaloryzacji Parku Szczytnickiego we Wrocławiu
Etap II: Program funkcjonalno-przestrzenny zagospodarowania Parku Szczytnickiego dla wybranego wariantu.

Zespół: Alina Drapella Hermansdorfer, Monika Brodzka, Łukasz Dworniczak
Wrocław 2008

Strategia Rewaloryzacji Parku Szczytnickiego we Wrocławiu
Etap I: Wstępny program funkcjonalno-przestrzenny zagospodarowania Parku Szczytnickiego.

Zespół: Alina Drapella Hermansdorfer, Paweł Ogielski, Monika Brodzka, Łukasz Dworniczak
Wrocław 2008

Ocena wpływu planowanych przedsięwzięć strategicznych na terenach Parku Szczytnickiego w rejonie Hali Ludowej-Hali Stulecia.
Propozycje koordynacji i charakteru działań towarzyszących

Zespół: Alina Drapella Hermansdorfer, Paweł Ogielski, Monika Brodzka, Elżbieta Szopińska, Łukasz Dworniczak
dla: Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych
Projekt Nr. Z/2.02/II/2.6/16/05
Wrocław 2007

Koncepcja programowo – przestrzenna Ogrodu Chińskiego we Wrocławiu
Zespół: A. Drapella Hermansdorfer, Fan Junfang, P. Ogielski, M. Brodzka, E. Podhajska, Ł. Dworniczak, S. Rozalski, B. Teichert, D. Skarżyński, Z. Ćwik
Wrocław 2008

Ocena wpływu planowanych przedsięwzięć strategicznych na terenach Parku Szczytnickiego w rejonie Hali Ludowej – Hali Stulecia. Propozycje koordynacji i charakteru działań towarzyszących
Zespół autorski: dr hab. inż. arch. A. Drapella Hermansdorfer, dr inż. arch. P. Ogielski, mgr inż. M. Brodzka, Ł. Dworniczak
na zlecenie: Dolnośląskiego Centrum Studiów Regionalnych (proj. nr. Z/2.02/II/2.6/16/05).
Wrocław 2007

Koncepcja programowo – przestrzenna Ogrodu Chińskiego we Wrocławiu
Etap 1: Założenia programowo-przestrzenne do wyboru lokalizacji oraz koncepcji programowo przestrzennej Ogrodu Chinskiego we Wrocławiu

Zespół: A. Drapella Hermansdorfer, P. Ogielski, M. Brodzka, E. Podhajska, Ł. Dworniczak, S. Rozalski, B. Teichert.
Wrocław 2007

Studium wykonalności i możliwości portu turystyczno-rekreacyjnego Marina – Wrocław (2004)
Kier. projektu: dr inż. arch. Paweł Ogielski
Położenie: zimowisko barek w rejonie Różanki, zachodni odcinek Odry na terenie Wrocławia

Strategia rozwoju portów i przystani żeglarsko-motorowodnych na obszarze Wrocławskiego Węzła Wodnego (2004)
Kier. projektu: dr inż. arch. Paweł Ogielski
Położenie: główny nurt oraz kanały Odry na terenie Wrocławia
Celem strategii było rozpoznanie możliwości lokalizacyjnych

Propozycje rozwiązań projektowych w zakresie zrównoważonego rozwoju i proekologicznej polityki przestrzennej na przykładzie Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego we Wrocławiu (2001-2003)
Kier. projektu: dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer
Powierzchnia : 11 km2
Położenie: dwie sztucznie utworzone wyspy we wschodniej części Wrocławia, z których tzw. Wielka Wyspa obejmuje między innymi takie obiekty zabytkowe, jak: Park Szczytnicki, ZOO, Tereny Wystawowe z Halą Stulecia, park sportowy wokół Stadionu Olimpijskiego, Ogród Roślin Leczniczych oraz cztery osiedla w typie miast-ogrodów z pierwszej połowy XX wieku.

Opracowanie koncepcji pokonkursowej zagospodarowania terenu Parku Milenijnego położonego w rejonie Nowego Dworu we Wrocławiu (2002-3)
kier. dr inż. arch. Paweł Ogielski
Zleceniodawca: Gmina Wrocław, Urząd Miejski, Zarząd Zieleni Miejskiej
W opracowaniu brali udział autorzy pracy konkursowej: Alina Drapella-Hermansdorfer, Paweł Ogielski, (PWr, Wydział Architektury), Ryszard Majewicz, (RZGW Wrocław) Teresa Lorenz, („Zieleń wokół nas”, Wrocław)
oraz: Kamil Bernacki, Marcin Sowa, Beata Tomczak, (PWr, Wydział Architektury), Piotr Barański, Małgorzata Osak, Krystyna Urbanowicz, (Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, Wrocław), Zbigniew Caliński, (kosztorysowanie), Włodzimierz Czamara, Mirosław Wiatkowski.(AR we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji), Wojciech Jankowski, (Fulica, Wrocław), Andrzej Petri, Mariusz Rinke, Zbigniew Rinke, (Fizjo-Geo, Sp. z o.o., Wrocław)